Română English Français

Coduri Taxe Admitere (studii de licenţă şi studii de masterat)

Taxele se achită la orice ghişeu BRD din ţară.
La ghişeul BRD, vor fi menţionate următoarele date:
- Numele și prenumele (cele înscrise în contractul de şcolarizare)
- Codul numeric personal
- Denumirea corectă a facultăţii (Facultatea de Drept, Univ. “Al. I. Cuza” din Iaşi)
- Contul şi banca ( R068BRDE240SV89534452400- orice sucursală BRD DÎN ŢARĂ )

Tip taxă COD
taxă admitere 28
taxă înmatriculare 38
şcolarizare 31

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.