Română English Français

Examene finalizare studii de MASTERAT

DISERTAŢIE SEPTEMBRIE 2020

luni , 10 august 2020
luni , 07 septembrie 2020 (actualizat)

PERIOADA  DE  ÎNSCRIERE: 7.09.2020, ora 8:00 – 9.09.2020, ora 12:00 

  • Înscrierea se va face online pe platforma elearning (https://elearning.law.uaic.ro)  prin completarea formularului şi ataşarea tuturor documentelor în format pdf

  • Absolvenţii din seriile anterioare  (2019, 2018, 2017...etc.) vor solicita accesul pentru înscrierea la disertaţie de la informaticianul facultăţii la adresa informatician.drept@uaic.ro

 

ACTE NECESARE: 

Vă rugăm denumiţi fişierele specificând la început numele dumneavoastră: „Nume prenume – xxxxxxx.pdf”, unde xxxxxxx reprezintă pe scurt conţinutul documentului (de exemplu „Popescu Cristian - lucrare de licenta.pdf”, „Popescu Cristian – carte de identitate.pdf”).

 

- fişă înscriere

- copie după certificatul de naştere

- copie după certificatul de căsătorie /documentul care atestă schimbarea numelui/hotărâre adopţie, actul administrativ de schimbare a numelui împreună cu documentele prevăzute pentru aceste situaţii - pentru absolvenţii care şi-au schimbat numele

- cerere adresată domnului Decan privind adăugarea numelui de căsătorie - pentru absolvenţii care şi-au schimbat numele

- copie după cartea de identitate

- copie după diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă, diploma de bacalaureat pentru absolvenţii care au fost înmatriculaţi în anul I, înainte de anul 2013 inclusiv)

  

- copie după diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă pentru absolvenţii licenţiaţi de la alte universităţi (dacă nu le au la dosar). Aceştia vor trimite copiile şi pe adresa de email secretariatzi.drept@uaic.ro. Dacă nu deţin aceste documente, nu se pot înscrie la disertaţie, sesiunea septembrie 2020!

- lucrarea de disertaţie

- declaraţia de autenticitate semnată de către absolvent şi de către coordonatorul lucrării 

ATENŢIE! Completaţi din timp declaraţia şi obţineţi semnătura coordonatorului lucrării!!!!

- copia chitanţei pentru repetarea examenului de disertaţie (unde este cazul).Taxa pentru repetarea examenul de disertaţie este de 200 lei (se achită la BRD, cod 30).

 

Studenţii restanţieri la taxa de şcolarizare/reexaminare sunt rugaţi să-şi achite debitele, în caz contrar nu se vor putea înscrie la examenul de disertaţie.

  

LUCRAREA DE DISERTAŢIE SE VA SUSŢINE  PE DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2020.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.