Română English Français

Examene finalizare studii de LICENŢĂ

Adeverinţele de absolvire (2019) se eliberează personal sau cu procură notarială, începând cu 15 iulie 2019, între orele 10-12 (acestea înlocuiesc diploma şi suplimentul de diplomă)

luni , 15 iulie 2019
luni , 15 iulie 2019 (actualizat)

Adeverinţele de absolvire se eliberează personal sau cu procură notarială, începând cu 15 iulie 2019, între orele 10-12 (acestea înlocuiesc diploma şi suplimentul de diplomă).

Absolvenţii trebuie să prezinte fişa de lichidare vizată integral (formularul se ridică de la secretariat, în cazul în care nu aţi primit, deja, în momentul înscrierii la licenţă/disertaţie) şi cartea de identitate. Nu se eliberează diplome, suplimente de diplomă sau situaţii şcolare.

 

Foarte important!

Verificaţi datele din adeverinţă.

Faceţi mai multe copii simple sau legalizate după adeverinţa de absolvire, înainte de a depune actele în dosarul de admitere la master, Barou, INM, etc..

Nu se eliberează altă adeverinţă (are regim de diplomă).
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.