Română English Français

Examene finalizare studii de LICENŢĂ

LICENŢĂ IULIE 2021 - NOU! Rezultate finale

joi , 03 iunie 2021
luni , 05 iulie 2021 (actualizat)

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:

 • 16 - 19 iunie 2021 - pentru studenţii integralişti
 • 23 - 24 iunie 2021 (pe 24 iunie doar până la ora 12) - pentru studenţii care au devenit integralişti după sesiunea de restanţe


 • Înscrierea se va face online pe platforma elearning (https://elearning.law.uaic.ro) prin completarea formularului şi ataşarea tuturor documentelor în format pdf
 • Absolvenţii din seriile anterioare (2020, 2019, 2018, 2017 etc.) vor solicita accesul pentru înscriere de la informaticianul facultăţii la adresa informatician.drept@uaic.ro

Formular înscriere examen de licenţă(click)

  

ACTE NECESARE:

Vă rugăm denumiţi fişierele specificând la început numele dumneavoastră: „Nume prenume – xxxxxxx.pdf”, unde xxxxxxx reprezintă pe scurt conţinutul documentului (de exemplu „Popescu Cristian - lucrare de licenta.pdf”, „Popescu Cristian – carte de identitate.pdf”).

 • fişă de înscriere
 • copie după certificatul de naştere
 • copie după certificatul de căsătorie /documentul care atestă schimbarea numelui/hotărâre adopţie, actul administrativ de schimbare a numelui împreună cu documentele prevăzute pentru aceste situaţii - pentru absolvenţii care şi-au schimbat numele
 • copie după cartea de identitate
 • copie după diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu (pentru absolvenţii care au fost înmatriculaţi în anul I, înainte de anul 2010 inclusiv, cetăţeni români şi 2015 inclusiv, cetăţeni străini)
 • lucrarea de licenţă
 • declaraţia de autenticitate semnată de către absolvent şi de către coordonatorul lucrării

ATENŢIE! Completaţi din timp declaraţia şi obţineţi semnătura coordonatorului lucrării!

 • copia chitanţei pentru repetarea examenului de licenţă (unde este cazul). Taxa pentru repetarea examenului de licenţă este de 200 lei (se achită la BRD, cod 30).

Studenţii restanţieri la plata taxelor sunt rugaţi să-şi achite debitele, în caz contrar nu se vor putea înscrie la examenul de licenţă.

  

EXAMENUL DE LICENŢĂ SE VA SUSŢINE ÎN PERIOADA 28 IUNIE - 4 IULIE 2021:

Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă) se va desfăşura în data de 28 iunie 2021, la sediul facultăţii.

Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (proba orală, doar pentru cei care au promovat proba 1) se va desfăşura în perioada 2-4 iulie 2021, la sediul facultăţii.

  

DESFĂŞURAREA PROBEI 1 (PROBA SCRISĂ):

- Anunţ pentru candidaţi - intrarea în sală

- Important! Măsuri de reducere a riscului de contaminare

- Repartizarea pe săli a candidaţilor

- Barem pentru proba 1 şi contestaţii la barem 

- Rezultate la proba 1

Anunţ privind soluţionarea contestaţiilor la punctajul probei scrise

  

DESFĂŞURAREA PROBEI 2 (PROBA ORALĂ):

Programarea pentru proba 2 - susţinerea lucrării de licenţă

- NOU! Rezultate finale la examenul de licenţă

     
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.