Română English Français

Anunţuri pentru IF şi IFR

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE SEMESTRIALĂ, studii de LICENŢĂ, semestrul al II-lea, an universitar 2019-2020, învăţământ cu frecvenţă (IF) şi învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)

vineri , 14 februarie 2020
duminică , 16 februarie 2020 (actualizat)

Completarea fişei se face pe platforma de elearning a facultăţii.
Detalii pentru logare găsiţi la adresa http://laws.uaic.ro/ro/anunturi/generice/elearning sau direct https://elearning.law.uaic.ro .

COMPLETAREA SE FACE PÂNĂ PE DATA DE 21.02.2020, ora 23.59.

Precizări importante:

STUNDEŢI IF: Opţiunile completate în acest formular trebuie să fie identice cu cele făcute în fişa de înscriere semestrială format letric, depusă prin şefii de grupa, la Cabinet 36. Doar opţiunile completate online vor fi importate în eSims, de aceea vă rugăm să acordaţi atenţie maximă!

Necompletarea fişei de înscriere semestriale format letric reprezintă motiv de exmatriculare.

STUNDEŢI IFR: Opţiunile completate în acest formular trebuie să fie identice cu cele făcute în fişa de înscriere semestrială format letric, depusă prin şefii de an, la Secretariat FR. Doar opţiunile completate online vor fi importate în eSims, de aceea vă rugăm să acordaţi atenţie maximă!

Necompletarea fişei de înscriere semestriale format letric reprezintă motiv de exmatriculare.

  1. Studenţii care nu îşi exprimă opţiunea vor fi distribuiţi din oficiu.
  2. Studenţii reînmatriculaţi vor face opţiunea chiar dacă disciplinele sunt deja promovate.
  3. După importarea în eSims, vă rugăm să verificaţi opţiunile şi să comunicaţi Secretariatului eventualele neconcordanţe.

Pentru probleme tehnice semnalaţi în timp util la adresa ciprian.ichim@uaic.ro.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.