Română English Français

Anunţuri pentru IF şi IFR

IN ATENTIA STUDENTILOR CARE DORESC SĂ SE TRANSFERE DE LA O FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA ALTA (IF şi IFR)

miercuri , 17 iulie 2019
miercuri , 17 iulie 2019 (actualizat)

CERERILE DE TRANSFER SE VOR DEPUNE LA SECRETARIAT NUMAI IN PERIOADA  2 – 13 SEPTEMBRIE 2019.

 

TRANSFERUL SE POATE REALIZA DUPĂ PRIMUL ŞI AL DOILEA AN DE STUDIU.

CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI FACULTĂŢII TRANSFERUL DE LA ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ LA ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ SE APROBĂ CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR CRITERII:

1. SĂ AIBĂ CALITATEA DE STUDENT LA MOMENTUL DEPUNERII CERERII

2.ÎN LIMITA CAPACITĂŢII DE ŞCOLARIZARE PENTRU SERIA RESPECTIVĂ

3.STUDENTUL TREBUIE SĂ FIE INTEGRALIST

4.MEDIA ANILOR DE STUDII SĂ FIE CEL PUŢIN 7.50

 

CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI FACULTĂŢII TRANSFERUL DE LA ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ LA ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ SE APROBĂ CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR CRITERII:

1. SĂ AIBĂ CALITATEA DE STUDENT LA MOMENTUL DEPUNERII CERERII

2.ÎN LIMITA CAPACITĂŢII DE ŞCOLARIZARE PENTRU SERIA RESPECTIVĂ
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.