Română English Français

Anunţuri pentru IF şi IFR

În atenţia studenţilor de la IF/IFR (absolvenţi ai altei Facultăţi/studenţi şi la o altă Facultate)

joi , 30 septembrie 2021
joi , 30 septembrie 2021 (actualizat)

Studenţii care sunt absolvenţi ai altei Facultăţi / studenţi şi la altă Facultate care doresc să-şi echivaleze notele la anumite discipline din planul de învăţământ, pot trimite o cerere scanata în pdf  la adresa de email - secretariatzi.drept@uaic.ro (pentru studenţíi de la IF - zi) şi secretariatifr.drept@uaic.ro (pentru studenţíi de la IFR) numai în perioada 30 septembrie  - 15 octombrie 2021.

Cererea se va adresa Doamnei Decan şi va fi însoţită de suplimentul la diploma/foaia matricolă/situaţia şcolară şi fişa disciplinei din anul în care a fost promovată disciplina pentru care se solicită echivalarea.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.