Română english français

Anunţuri pentru IF şi IFR

Înscrieri simulare EXAMEN DE LICENŢĂ din 9 mai 2019 - PROBA 1 (test grilă) - anul IV I.F. ŞI I.F.R.

vineri , 05 aprilie 2019
marți , 07 mai 2019 (actualizat)

Simulare EXAMEN DE LICENŢĂ din 9 mai 2019

Toţi candidaţii înscrişi trebuie să fie prezenți joi, 09.05.2019, la sălile în care au fost repartizați (lista va fi afişată din timp), la ora 9:00. Nu este permisă intrarea în săli mai târziu de ora 9:30!

Accesul în sală se va face NUMAI PE BAZA CĂRȚII DE IDENTITATE (NU pe baza carnetului de student ori a altui act).

Telefoanele mobile vor fi lăsate în afara sălii de examen. În cazul în care acest lucru nu este posibil, telefoanele vor fi predate supraveghetorilor pe toată durata probei scrise.

Nu este permis accesul cu orice dispozitiv electronic de stocare a datelor si/sau comunicare la distanţă (tablete, ceasuri inteligente etc).

De asemenea, nu este permis accesul în sală cu cărţi, coduri, suporturi de curs etc.

Deținerea oricărui astfel de material sau dispozitiv conduce la eliminarea din examen a candidatului.

Candidații vor avea asupra lor pixuri cu gel de culoare albastră. Candidații pot avea asupra lor o sticlă cu apă.

Timpul de lucru este de 4 ore (10:00-14:00). Pe perioada probei, este interzisă părăsirea sălii fără a fi predată lucrarea.

Baremul va fi afișat după terminarea probei scrise și predarea tuturor lucrărilor. Din momentul afișării baremului, începe să curgă termenul de 24 de ore pentru formularea contestațiilor la barem.

Succes!

Afişat: 05.04.2019

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARELOR TIP GRILĂ (variantă formular test licenţă)

Teste cu răspunsuri (barem) - EXAMEN DE LICENŢĂ - 11 februarie 2019 - PROBA 1

Teste cu răspunsuri (barem) - EXAMEN DE LICENŢĂ - 2 iulie 2018 - PROBA 1

Teste cu răspunsuri (barem) - EXAMEN DE LICENŢĂ - 12 februarie 2018 - PROBA 1 (+Anunt contestaţii barem proba 1 - toate contestaţiile formulate la barem au fost respinse)

Teste cu răspunsuri (barem) - EXAMEN DE LICENŢĂ - 3 iulie 2017 - PROBA 1  (+ Rezultatul contestaţiilor la barem, + MOTIVARE)

Teste cu răspunsuri (barem) - EXAMEN DE LICENŢĂ - 13 februarie 2017 - PROBA 1

Teste cu răspunsuri (barem) - EXAMEN DE LICENŢĂ - 27 IUNIE 2016 - PROBA 1

Formular înscriere simulare EXAMEN DE LICENŢĂ din 9 mai 2019 - PROBA 1 (test grilă) (click)

La afişarea rezultatelor vor fi folosite numerele matricole. Rezultatele simulării vor fi afişate cu note corespunzătoare numerelor matricole (nu se vor afişa numele).

Studenții care se înscriu pentru a participa la simularea examenului de licență au obligația de a se prezenta la proba din 9 mai 2019!

Înscrierile se pot face până pe 1 mai 2019 ora 23.59.

Studenţii care nu se înscriu până pe 1 mai 2019 ora 23.59 nu se vor putea prezenta la simulare.

ÎN CAZUL ÎN CARE ÎNSCRIERILE NU SUNT RESPECTATE, FACULTATEA DE DREPT VA REEVALUA OPORTUNITATEA ORGANIZĂRII ÎN VIITOR A SIMULĂRILOR EXAMENULUI DE LICENȚĂ!
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.