Română English Français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

ANUNŢ PENTRU REÎNMATRICULĂRI ŞI REVENIRE DIN ÎNTRERUPERE

vineri , 12 februarie 2021
vineri , 12 februarie 2021 (actualizat)

ANUNŢ PENTRU REÎNMATRICULĂRI ŞI REVENIRE DIN ÎNTRERUPERE

SEMESTRUL II, ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

FEBRUARIE 2021

Reînmatricularea/reînscrierea în anul universitar 2020-2021, semestrul II, se va face online pe platforma elearning (https://elearning.law.uaic.ro) în perioada 15‑16 februarie 2021 prin completarea formularului de reînscriere şi ataşarea tuturor documentelor necesare, în format pdf.

Absolvenţii din serii anterioare, care nu au cont pe platforma elearning, vor solicita accesul pentru reînscrierea în anul universitar 2020-2021 de la informaticianul facultăţii la adresa informatician.drept@uaic.ro.

 

După începerea semestrului II, toţi studenţii care se reînscriu în perioada specificată mai sus sunt obligați să semneze contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie motiv de exmatriculare.

 

IMPORTANT! Studenţii care se reînmatriculează în această perioadă vor putea reface activitatea didactică şi vor putea susţine în sesiunea de examene din vară 2021 DOAR EXAMENELE RESTANTE/DIFERENŢE DIN SEMESTRUL AL II-LEA!

 

DOCUMENTE NECESARE:

 Vă rugăm denumiţi fişierele specificând la început numele dumneavoastră: „Nume prenume – xxxxxxx.pdf”, unde xxxxxxx reprezintă pe scurt conţinutul documentului (de exemplu „Popescu Cristian – cerere de reinmatriculare.pdf”, „Popescu Cristian – taxa reinmatriculare.pdf”).

 

Documente necesare pentru reînmatricularea studenţilor care au fost exmatriculaţi:

 • - cererea de reînmatriculare (vezi modelul);
 • - chitanţa de plată a taxei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29);
 • - chitanţa de plată a debitului restant din taxa de şcolarizare (unde este cazul);
 • - cererea de echivalare a disciplinelor promovate (vezi modelul);
 • - chitanţa de plată a primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021, sem. II, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31).

 

Documente necesare pentru reînscrierea studenţilor care au beneficiat de întrerupere de studii până la sfârşitul semestrului I al anului universitar 2020-2021:  

 • - cererea de reluare a studiilor după întrerupere (vezi modelul);
 • - cererea de echivalare a disciplinelor promovate (vezi modelul);
 • - chitanţa de plată a primei tranşe din taxa de şcolarizare (în cazul studenţilor care sunt în regim cu taxă), în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31).

Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie motiv de exmatriculare.

 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE PENTRU TOATE CATEGORIILE:

 1. Studenţii care au fost exmatriculați şi care depun cerere de reînmatriculare, la reluarea studiilor, trebuie să îndeplinească cerințele rezultate în urma modificării planurilor de învățământ, aplicându-se sistemul european de credite transferabile. Recunoaşterea disciplinelor promovate se face, pe baza unei cereri, de către o comisie constituită în acest sens, la nivel de facultate, cu verificarea identității de curriculă, pentru fiecare disciplină, între momentul promovării examenului şi momentul reînmatriculării. Această exigență este valabilă şi în situația în care studentul este înscris, în mod repetat, în acelaşi an de studii (extras din regulament). De exemplu, studenţii care au început studiile înainte de 2011-2012, vor susţine examenul de diferenţă la disciplina Drept european general, iar cei care au început studiile înainte de 2005-2006 vor susţine examenul de diferenţă la disciplina Competenţe TIC, în sesiunile de restanţe. De asemenea, vor avea ca diferenţe disciplinele Criminologie şi Drept comparat. Sisteme juridice contemporane studenţii care, în anul al II-lea, nu au susţinut aceste examene.
 2. Studenţii de la studii de licenţă care au fost înmatriculaţi în anul I, înainte de anul 2010 inclusiv (români) şi 2015 inclusiv (străini), vor depune la Secretariat, în aceeaşi perioadă, în mod fizic, un dosar plic cu următoarele documente:
 • - diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu (original şi copie xerox)
 • - carte de identitate - copie xerox;
 • - certificat de naştere - copie xerox;
 • - certificat de căsătorie - copie xerox;
 • - adeverinţă de student de la prima facultate, pentru cei la a II-a specializare;
 • - diplomă de licenţă şi supliment la diplomă pentru cei la a II-a facultate (original şi copie xerox).

Studenţii de la studii de master care au fost înmatriculaţi în anul I, înainte de anul 2013 inclusiv, vor depune la Secretariat, în aceeaşi perioadă, în mod fizic, un dosar plic cu următoarele documente:

 • - diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu (original şi copie xerox)
 • - carte de identitate - copie xerox;
 • - certificat de naştere - copie xerox;
 • - certificat de căsătorie - copie xerox;
 • - diplomă de licenţă şi supliment la diplomă (original şi copie xerox);
 • - diplomă de master şi supliment la diplomă pentru cei la al II-lea master (original şi copie xerox);
 • - adeverinţă de student de la primul master, pentru cei la a II-a specializare.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.