Română English Français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

Completare fişă semestriala (semestrul II) studii de licenţă şi studii de masterat IF (termen 21.03.2021 ora 23.59)

vineri , 12 martie 2021
vineri , 12 martie 2021 (actualizat)

Completarea fişei semestriale studii de licenţă  (IF-ZI) se face accesând link-ul de mai jos. 

Nu se pot inscrie pentru semestrul II studenţii care nu şi-au achitat taxa de şcolarizare de pe semestrul I. 

Studenţii care au restanţe din anii anteriori, semestrul II, care doresc să le susţină în sesiunea din vară, vor completa şi rubrica cu disciplinele restante. Doar studenţii care s-au înscris, au refăcut activitatea didactică la disciplinele restante şi au achitat taxele se vor putea prezenta la examene în sesiunea din vară.

Taxa pentru examenele restante se va achita pana la data de 15 mai 2021, la BRD, cod 35 (nu se mai acceptă chitanţe după această dată!), iar dovada achitării taxei se va trimite scanat in pdf la adresa de email -  taxe.drept@uaic.ro. Se va menţiona pe chitanţă disciplina pentru care a fost achitata taxa şi forma de învăţământ – IF (ZI) . 

Formular fişă semestrială

Pentru acces este necesar contul @uaic (contul cu care vă conectaţi şi la Microsoft teams).

Termen de completare: 21.03.2021 ora 23.59?
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.