Română English Français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

În atenţia studenţilor din serii vechi (inclusiv „cursanţi”) din ciclul de studii de master Științe Penale / Carieră Judiciară - restanţe

marți , 09 iunie 2020
marți , 09 iunie 2020 (actualizat)

În atenţia studenţilor din serii vechi (inclusiv „cursanţi”)

din ciclul de studii de master Științe Penale / Carieră Judiciară,

care urmează a susţine restanţa la disciplinele

Probleme speciale de drept penal general (SP),

respectiv Drept penal general. Probleme speciale de teorie și practică (CJ)

în sesiunea din perioada iunie 2020 !

 

Materia / tematica de avut în vedere pentru pregătirea reevaluării

 este cea corespunzătoare repartiţiei din actuala programă analitică (an universitar 2019-2020), astfel cum este aceasta afişată pe site-ul facultăţii (Ghidul de studii 2019-2020), indiferent de data restanţei (momentul în care studentul a fost în anul I, sem I de studii de masterat) sau de

repartiția materiei sau tematica de la acel moment.

 

Tipul evaluării va fi: online, scris, sub formă de grilă, pe platforma e-learning (Moodle) a Facultății de Drept. Dată urmează a se fixa și posta de către Secretariat

 

 

 

Conf. univ. dr. Maria-Ioana Mărculescu-Michinici

Lect. univ. dr. Mihai Dunea
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.