Română English Français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR PROPUŞI LA EXMATRICULARE, A CELOR CARE DEVIN CURSANŢI LA SFÂRŞITUL ANULUI IV, AN UNIVERSITAR 2019-2020 ŞI A CELOR CARE AU AVUT ÎNTRERUPERE DE STUDII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

joi , 10 septembrie 2020
luni , 21 septembrie 2020 (actualizat)

Atenţie! S-a prelungit perioada de depunere a cererilor de reînmatriculare/reînscriere până la data de 25 septembrie 2020. După această dată nu se vor mai primi cereri de reînmatriculare/reînscriere!

Reînscrierea în anul universitar 2020-2021 se va face online pe platforma elearning (https://elearning.law.uaic.ro) în perioada 17‑25 septembrie 2020 prin completarea formularului de reînscriere şi ataşarea tuturor documentelor necesare, în format pdf.

Absolvenţii din serii anterioare, care nu au cont pe platforma elearning, vor solicita accesul pentru reînscrierea în anul universitar 2020-2021 de la informaticianul facultăţii la adresa informatician.drept@uaic.ro.

 

După începerea anului universitar, toţi studenţii/cursanţii care se reînscriu în perioada specificată mai sus sunt obligați să semneze contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie motiv de exmatriculare.

 Studenţii exmatriculaţi pentru retragerea de la studii pot fi reînmatriculaţi numai dacă sunt declaraţi admişi în urma concursului de admitere.

  

DOCUMENTE NECESARE:

 

Vă rugăm denumiţi fişierele specificând la început numele dumneavoastră: „Nume prenume – xxxxxxx.pdf”, unde xxxxxxx reprezintă pe scurt conţinutul documentului (de exemplu „Popescu Cristian – cerere de reinmatriculare.pdf”, „Popescu Cristian – taxa reinmatriculare.pdf”).

 

1. Anul I (2019-2020), studii de licenţă

Studenţii propuşi la exmatriculare (cei care au discipline nepromovate, în anii de şcolarizare parcurşi, însumând cel puţin 31 de credite sau cei care nu au achitat taxa de şcolarizare) vor ataşa:

- cererea de reînmatriculare (vezi modelul);

- chitanţa de plată a taxei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29);

- chitanţa de plată a debitului restant din taxa de şcolarizare (unde este cazul);

- cererea de echivalare a disciplinelor promovate (vezi modelul);

- chitanţa de plată a primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31).

  

2. Anii II-III (2019-2020), studii de licenţă

Studenţii propuşi la exmatriculare (cei care au discipline nepromovate, în anii de şcolarizare parcurşi,  însumând cel puţin 30 de credite sau cei care nu au achitat taxa de şcolarizare) vor ataşa:

- cererea de reînmatriculare (vezi modelul);

- chitanţa de plată a taxei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29);

- chitanţa de plată a debitului restant din taxa de şcolarizare (unde este cazul);

- cererea de echivalare a disciplinelor promovate (vezi modelul);

- chitanţa de plată a primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31).

  

3. Anul IV (2019-2020), studii de licenţă

A) Studenţii din anul IV (2019-2020), studii de licenţă, care şi-au achitat taxa de şcolarizare şi care au discipline nepromovate, în anii de şcolarizare parcurşi, însumând mai puţin de 30 de credite, vor reface, cu statut de cursant aceste discipline în anul universitar 2020-2021, în regim cu taxă. Aceştia trebuie să depună:

- cererea de înscriere cu statut de cursant (vezi modelul);

- chitanţa pentru taxa de refacere a activităţii (taxa se achită la BRD-cod 35). Aceasta se calculează astfel: taxa de şcolarizare pe semestru / 30 * nr. de credite alocate disciplinei restante. De exemplu:

Discipline cu 6 credite: 1400 lei / 30 * 6 = 280 lei.

Discipline cu 4 credite: 1400 lei / 30 * 4 = 187 lei.

Nepromovarea restanţelor până la sfârşitul anului universitar 2020-2021 constituie motiv de exmatriculare.

 

B) Studenţii din anul IV (2019-2020), studii de licenţă, care au discipline nepromovate, în anii de şcolarizare parcurşi, însumând cel puţin 30 de credite sau studenţii care nu au achitat taxa de şcolarizare vor fi propuşi la exmatriculare.

Aceşti studenţi se vor putea reînmatricula (în funcţie de situaţia şcolară şi de capacitatea de şcolarizare) cu următoarele documente:

- cererea de reînmatriculare (vezi modelul);

- chitanţa de plată a taxei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29);

- chitanţa de plată a debitului restant din taxa de şcolarizare (unde este cazul);

- cererea de echivalare a disciplinelor promovate (vezi modelul);

- chitanţa de plată a primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31).

 

4. Anul IV (2018-2019), cursanţi în anul universitar 2019-2020

 Studenţii din anul IV (2018-2019), care au fost cursanţi în anul universitar 2019-2020 şi care nu au promovat toate examenele restante, sunt propuşi la exmatriculare. Aceştia se vor putea reînmatricula (în funcţie de situaţia şcolară şi de capacitatea de şcolarizare) cu următoarele documente:

- cererea de reînmatriculare (vezi modelul);

- chitanţa de plată a taxei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29);

- cererea de echivalare a disciplinelor promovate (vezi modelul);

- chitanţa de plată a primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31).

  

5. Anul I master (2019-2020), cu durata studiilor de un an

 Studenţii care au minim o restanţă sau cei care nu au achitat taxa de şcolarizare vor fi propuşi la exmatriculare. Aceşti studenţi se vor putea reînmatricula (în funcţie de situaţia şcolară şi de capacitatea de şcolarizare) cu următoarele documente:

- cererea de reînmatriculare (vezi modelul);

- chitanţa de plată a taxei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29);

- chitanţa de plată a debitului restant din taxa de şcolarizare (unde este cazul);

- cererea de echivalare a disciplinelor promovate (vezi modelul);

- chitanţa de plată a taxei de şcolarizare (taxa se achită la BRD-cod 31). Aceasta se calculează astfel: taxa de şcolarizare pe semestru / 30 * nr. de credite alocate disciplinei restante. De exemplu:

Discipline cu 6 credite: 1400 lei / 30 * 6 = 280 lei.

Discipline cu 4 credite: 1400 lei / 30 * 4 = 187 lei.

 

6. Anul I master (2019-2020), cu durata studiilor de doi ani

Studenţii propuşi la exmatriculare (cei care au discipline nepromovate însumând mai mult de 30 de credite sau cei care nu au achitat taxa de şcolarizare) se vor putea reînmatricula (în funcţie de capacitatea de şcolarizare) cu următoarele documente:

- cererea de reînmatriculare (vezi modelul);

- chitanţa de plată a taxei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29);

- chitanţa de plată a debitului restant din taxa de şcolarizare (unde este cazul);

- cererea de echivalare a disciplinelor promovate (vezi modelul);

- chitanţa de plată a taxei de şcolarizare (taxa se achită la BRD-cod 31). Aceasta se calculează astfel: taxa de şcolarizare pe semestru / 30 * nr. de credite alocate disciplinei restante. De exemplu:

Discipline cu 6 credite: 1400 lei / 30 * 6 = 280 lei.

Discipline cu 4 credite: 1400 lei / 30 * 4 = 187 lei.

  

7. Anul II master (2019-2020), Drept european

Studenţii care au minim o restanţă  sau cei care nu au achitat taxa de şcolarizare vor fi propuşi la exmatriculare.

Aceşti studenţi se vor putea reînmatricula (în funcţie de situaţia şcolară şi de capacitatea de şcolarizare) cu următoarele documente:

- cererea de reînmatriculare (vezi modelul);

- chitanţa de plată a taxei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29);

- chitanţa de plată a debitului restant din taxa de şcolarizare (unde este cazul);

- cererea de echivalare a disciplinelor promovate (vezi modelul);

- chitanţa de plată a taxei de şcolarizare (taxa se achită la BRD-cod 31). Aceasta se calculează astfel: taxa de şcolarizare pe semestru / 30 * nr. de credite alocate disciplinei restante. De exemplu:

Discipline cu 6 credite: 1400 lei / 30 * 6 = 280 lei.

Discipline cu 4 credite: 1400 lei / 30 * 4 = 187 lei.

  

8. Studenţii care au beneficiat de întrerupere de studii în anul universitar 2019-2020

Studenţii care au beneficiat de întrerupere de studii în 2019-2020 se vor înscrie în anul universitar 2020-2021 cu următoarele documente:

- cererea de reluare a studiilor după întrerupere (vezi modelul);

- cererea de echivalare a disciplinelor promovate (vezi modelul);

- chitanţa de plată a primei tranşe din taxa de şcolarizare (în cazul studenţilor care sunt în regim cu taxă), în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31).

Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie motiv de exmatriculare.

  

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE PENTRU TOATE CATEGORIILE:

1. Studenţii care au fost exmatriculați şi care depun cerere de reînmatriculare, la reluarea studiilor, trebuie să îndeplinească cerințele rezultate în urma modificării planurilor de învățământ, aplicându-se sistemul european de credite transferabile. Recunoaşterea disciplinelor promovate se face, pe baza unei cereri, de către o comisie constituită în acest sens, la nivel de facultate, cu verificarea identității de curriculă, pentru fiecare disciplină, între momentul promovării examenului şi momentul reînmatriculării. Această exigență este valabilă şi în situația în care studentul este înscris, în mod repetat, în acelaşi an de studii (extras din regulament). De exemplu, studenţii care au început studiile înainte de 2011-2012, vor susţine examenul de diferenţă la disciplina Drept european general, iar cei care au început studiile înainte de 2005-2006 vor susţine examenul de diferenţă la disciplina Competenţe TIC, în sesiunile de restanţe. De asemenea, vor avea ca diferenţe disciplinele Criminologie şi Drept comparat. Sisteme juridice contemporane studenţii care, în anul al II-lea, nu au susţinut aceste examene. Aceste diferenţe se achită într-o perioadă stabilită de facultate, înainte de sesiunea de restanţe, la BRD-cod 35.

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021 pentru studenţii reînmatriculaţi se calculează astfel:

- Taxa pentru examenele nepromovate din anul repetat (taxa de şcolarizare pe semestrul în curs/30*nr. de credite alocate disciplinei respective);

Disciplinele nepromovate din anii anteriori se vor achita înainte de sesiunea de restanţe pe baza înscrierii din fişa semestrială (într-o perioadă ce va fi afişată în timp util; taxa se achită la BRD-cod 35).

           

2. Listele cu studenţii propuşi la exmatriculare vor fi afişate în timp util, după primirea tuturor notelor din sesiunea de restanţe din septembrie.

 

3. Studenţii de la studii de licenţă care au fost înmatriculaţi în anul I, înainte de anul 2010 inclusiv (români) şi 2015 inclusiv (străini), vor depune la Secretariat, într-o perioadă ce va fi stabilită ulterior, şi un dosar plic cu următoarele documente:

- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu (original şi copie xerox)

- carte de identitate - copie xerox;

- certificat de naştere - copie xerox;

- certificat de căsătorie - copie xerox;

- adeverinţă de student de la prima facultate, pentru cei la a II-a specializare;

- diplomă de licenţă şi supliment la diplomă pentru cei la a II-a facultate (original şi copie xerox).

Studenţii de la studii de master care au fost înmatriculaţi în anul I, înainte de anul 2013 inclusiv, vor depune la Secretariat, într-o perioadă ce va fi stabilită ulterior, şi un dosar plic cu următoarele documente:

- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu (original şi copie xerox)

- carte de identitate - copie xerox;

- certificat de naştere - copie xerox;

- certificat de căsătorie - copie xerox;

- diplomă de licenţă şi supliment la diplomă (original şi copie xerox);

- diplomă de master şi supliment la diplomă pentru cei la al II-lea master (original şi copie xerox);

- adeverinţă de student de la primul master, pentru cei la a II-a specializare.

 

10.09.2020
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.