Română English Français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

SESIUNE DE RESTANŢE ŞI MĂRIRI (CURSURI CU FRECVENŢĂ)

vineri , 22 mai 2020
vineri , 12 iunie 2020 (actualizat)

SESIUNE DE RESTANŢE ŞI MĂRIRI*:

An IV şi cursanţi (fost an IV, 2018-2019), studii de licenţă: 16-21.06.2020

Anii I şi II, studii de master: 16-21.06.2020

Anii I-III licenţă: 21-28.06.2020

*cursanţii nu pot susţine măriri

La începutul lunii septembrie 2020, pe baza unui calendar aprobat de către Biroul Executiv al Consiliului de Administrație, va fi organizată o sesiune specială de examene, dedicată studenților care nu au putut să-şi finalizeze situaţia școlară la finalul semestrului al doilea din cauza problemelor legate de accesul la internet, deținerea echipamentelor necesare conectării  la internet, lipsa  accesului la sursele de documentare în vederea elaborării diferitelor proiecte, lucrări practice etc.

 

Studenţii restanţieri vor achita taxele pentru fiecare examen nepromovat la orice unitate BRD sau prin transfer bancar:

-         taxă pentru refacere activitate didactică, cod 35

-         taxă de reexaminare, cod 41.

Pentru transfer bancar folosiţi contul RO68BRDE240SV89534452400.

Trebuie să menționați, la detalii, următoarele date:

-                     Numele și prenumele (cele înscrise în contractul de şcolarizare)

-                     Codul numeric personal

-                     Denumirea corectă a facultăţii (Facultatea de Drept, UAIC)

-                     Tipul studiilor (studii de licenţă/master) și forma de învățământ (IF sau IFR)

-                     Tipul taxei: taxa refacere activitate didactică, cod 35/ taxă de reexaminare, cod 41

Inscrierea la restanţe se va face pe platforma Elearning a facultăţii,  https://elearning.law.uaic.ro/login/index.php între 28.05.2020-14.06.2020 ora 23.59 pentru studentii anului IV, studii de licenţă + cei de la studii de masterat şi  între 28.05.2020-17.06.2020 ora 23.59 pentru studentii anilor I-III, studii de licenţă.

Studenţii care nu se vor înscrie pe platformă, nu se vor putea prezenta la sesiunea de restanţe.

Studenţii au obligaţia de a se prezenta, în anul universitar curent, la toate examenele nepromovate pentru care s-au înscris şi au plătit taxa. Această plată a taxei nu poate fi recunoscută în altă sesiune de examene decât în mod excepţional, pe baza unor documente justificative şi a aprobării conducerii facultăţii (eventuala cerere se depune imediat după sesiune).

Cursanţii neînscrişi la începutul semestrului I, trebuie să trimită urgent, pe emailul secretariatului, fişa de înscriere cursant (formular tip) şi copia chitanţei pentru taxa de refacere a activităţii, în cuantum de 234 lei/restanţă la studii de licenţă. Taxa se achită la BRD-cod 35.

În cazul neîndeplinirii acestor formalităţi, cursanţii nu se vor putea prezenta la restanţe.

De asemenea, toţi cursanţii sunt obligaţi să se înscrie la restanţe pe platforma Elearning a facultăţii,  https://elearning.law.uaic.ro/login/index.php, între 28.05-10.06.2020.

Dacă până la sfârşitul anului univ. 2019-2020 cursanţii nu-şi vor promova toate examenele restante, vor fi exmatriculaţi.

 

Conform Regulamentului studiilor universitare de licenţă/masterat – studenţii au posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit, în anul universitar curent, la două evaluări finale pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar. Studenţii care nu au promovat disciplinele din anul curent, în urma celor două evaluări finale gratuite, pot susţine reevaluarea cu taxă (a 3-a prezentare).

Studenţii din anul I, licenţă vor achita:

- taxă de reexaminare pentru examenele restante din semestrul I, la a 3-a prezentare, 100 lei, cod 41.

Un student poate beneficia, într-un semestru, de două măriri de notă, fără taxă,  ce se vor susţine numai în semestrul respectiv.

Studenţii din anul II, licenţă vor achita:

 - taxă de reexaminare pentru examenele restante din semestrul I, la a 3-a prezentare, 100 lei, cod 41.

- taxa de refacere a activităţii (cod 35) pentru examenele restante din anul  anterior (indiferent de numărul de prezentări) şi diferenţe. Aceasta se calculează astfel: taxa de şcolarizare pe semestru /30*nr. de credite alocate disciplinei respective.

Discipline cu 6 credite (TGD, Dr. civil, Dr. constituţional): 280 lei/ex.

Discipline cu 5 credite (Dr. european general, TIC, Dr. roman, Dr. instituţional): 234 lei/ex.

Discipline cu 4 credite (Lb. străină, opţionale, Criminologie): 187 lei/ex.

Un student poate beneficia, într-un semestru, de două măriri de notă, fără taxă, ce se vor susţine numai în semestrul respectiv.

Studenţii din anul III, licenţă vor achita:

- taxă de reexaminare pentru examenele restante din semestrul I, la a 3-a prezentare, 100 lei, cod 41.

- taxa de refacere a activităţii (cod 35) pentru examenele restante din anii  anteriori (indiferent de numărul de prezentări) şi diferenţe.

Aceasta se calculează astfel: taxa de şcolarizare pe semestru /30*nr. de credite alocate disciplinei respective.

Discipline cu 6 credite (TGD, Dr. civil, Dr. constituţional, Dr. penal): 280 lei/ex.

Discipline cu 5 credite (Dr. european general, TIC, Dr. roman, Dr. instituţional, Dr. administrativ, DIP, Dr. financiar, Dr. procesual penal, Dr. familiei, Dr. proprietăţii intelectuale): 234 lei/ex.

Discipline cu 4 credite (Lb. străină, opţionale, Criminologie, Practica): 187 lei/ex.

Un student poate beneficia, într-un semestru, de două măriri de notă, fără taxă, ce se vor susţine numai în semestrul respectiv.

Studenţii din anul IV şi cursanţi (fostul an IV, 2018-2019), licenţă vor achita:

- taxa de refacere a activităţii (cod 35) pentru examenele restante din semestrul I (la a 3-a prezentare) şi pentru cele din anii  anteriori (indiferent de numărul de prezentări). Aceasta se calculează astfel: taxa de şcolarizare pe semestru /30*nr. de credite alocate disciplinei respective.

Discipline cu 6 credite (TGD, Dr. civil, Dr. constituţional, Dr. penal, Dr. procesual civil, Dr. muncii): 280 lei/ex.

Discipline cu 5 credite (Dr. european general, TIC, Dr. roman, Dr. instituţional, Dr. administrativ, DIP, Dr. financiar, Dr. procesual penal, Dr. familiei, Dr. proprietăţii intelectuale, Dr. comercial, Practica, DIP, DCI, Criminalistică): 234 lei/ex.

Discipline cu 4 credite (Lb. străină, opţionale, Criminologie, Practica din anul III): 187 lei/ex.

Un student poate beneficia, într-un semestru, de o mărire de notă, fără taxă, ce se va susţine numai în semestrul respectiv.

 

Studenţii din anii I-II master vor achita:

- taxă de reexaminare pentru examenele restante din semestrul I, la a 3-a prezentare, 100 lei, cod 41.

- taxa de refacere a activităţii (cod 35) pentru examenele restante din anii  anteriori (indiferent de numărul de prezentări) şi examenele de diferenţă. Aceasta se calculează astfel: taxa de şcolarizare pe semestru /30*nr. de credite alocate disciplinei respective.

Un student poate beneficia, într-un semestru, de două măriri de notă, fără taxă,  ce se vor susţine numai în semestrul respectiv.

 

22.05.2020
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.