Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL I, LICENȚĂ ȘI MASTER IF

marți , 01 octombrie 2019
marți , 01 octombrie 2019 (actualizat)
  • Ø Studenții anului I își vor desemna șefii de grupă și vor comunica Secretariatului datele de contact până la data de 8 octombrie 2019.
  • Ø Studenţii din anul I care doresc eliberarea permisului de intrare la Biblioteca Facultăţii de Drept vor completa formularul de înregistrare de pe site-ul Bibliotecii Centrale Universitare (BCU) Iaşi - http://www.bcu-iasi.ro/permise-vize-lichidari.  

După înregistrare, pentru eliberarea permisului, se vor prezenta la Biroul Permise, sediul central al BCU sau la Biblioteca de Fizică şi Chimie (Universitatea AL. I. Cuza Iaşi, Corp A, parter)  cu: cartea de identitate, o fotografie, taxa pentru permis care se achită la bibliotecă (35 lei).

Secretariatul facultăţii nu eliberează adeverinţe,  deoarece la bibliotecă  se află lista alfabetică a studenţilor.

  • Ø Carnetele de student, legitimațiile CFR şi fişele de înscriere semestriale vor fi distribuite la o dată ce va fi comunicată ulterior, prin șefii de grupă.
  • Ø Alegerea disciplinei opționale se va face centralizat, pe fișa de înscriere semestrială (online), la o dată ce va fi comunicată ulterior.
  • Ø Studenții, studii de licență, vor frecventa o singura limbă străină obligatorie. (consultaţi Planul de învăţământ afişat la avizier sau pe site-ul facultăţii).
  • Ø Fondul de burse se va primi de la minister la sfârșitul lunii octombrie 2019. Lista cu beneficiarii de bursă va fi afișată în cursul lunii noiembrie 2019.
  • Ø Studenţii înscrişi la a II-a specializare (licenţă sau master) sunt obligaţi să depună la dosar şi originalul diplomei de licenţă+suplimentul la diplomă (pentru a II-a facultate), respectiv diplomă de master+suplimentul la diplomă (pentru al II-lea master).
  • Cardurile CTP vor fi eliberate la o dată care va fi comunicată de Rectoratul Universității.

 

Toţi studenţii sunt rugaţi să consulte Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor - ciclul de studii universitare de licenţă, aprobat în şedinţa Senatului UAIC din 27 iunie 2019.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.