Română English Français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR)

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DE LA IFR PROPUŞI LA EXMATRICULARE LA SFÂRŞITUL SESIUNII DIN IUNIE, AN UNIV. 2020-2021 ŞI A CELOR CU ÎNTRERUPERE DE STUDII ÎN 2020-2021

vineri , 23 iulie 2021
vineri , 06 august 2021 (actualizat)

Studenţii de la cursuri de licenţă care au fost înmatriculaţi în anul I, înainte de anul 2010 inclusiv, vor depune la reînmatriculare şi un dosar plic cu următoarele documente:

-         diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu (original şi copie xerox)

-         carte de identitate - copie xerox

-         certificat de naştere - copie xerox

-         certificat de căsătorie - copie xerox

-         adeverinţă de student de la prima facultate, pentru cei la a 2-a specializare

-         diplomă de licenţă şi supliment la diplomă pentru cei la a 2-a facultate (original şi copie xerox)

Studenţii din seriile ulterioare anului I 2010  (2011, 2012, 2013 etc.) vor depune diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original (dacă nu le au la dosar) sau copii legalizate şi adeverinţă de la facultatea care deţine originalele.

   

 1. Anii I şi II, studii de licenţă

Studenţii propuşi la exmatriculare (cei care au discipline nepromovate în anii de şcolarizare parcurşi  însumând mai mult de 30 credite sau cei care nu si-au achitat taxele) se vor putea reînmatricula (în limita capacităţii de şcolarizare) pe platforma elearning (https://elearning.law.uaic.ro)  prin completarea formularului şi ataşarea tuturor documentelor în format pdf,  în perioada 23-29 august 2021.

Studenţii din seriile anterioare anului universitar curent (2019-2020, 2018-2019, 2017-2018 etc.) vor solicita accesul pentru înscriere de la informaticianul facultăţii la adresa informatician.drept@uaic.ro.

 

Vă rugăm denumiţi fişierele specificând la început numele dumneavoastră: „Nume prenume – xxxxxxx.pdf”, unde xxxxxxx reprezintă pe scurt conţinutul documentului (de exemplu „Popescu Laura – cerere reînmatriculare.pdf”, „Popescu Laura – chitanţă reinmatriculare.pdf”).

-         Cerere de reînmatriculare (vezi modelul)  

-         Chitanţa de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD - cod 29,  Drept ID/FR)

-         Copie chitanţă cu debitul restant din taxa de şcolarizare (cod 31) sau restanţe (cod 35) - dacă este cazul

-         Copie chitanţă pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare semestrul I în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD - cod 31, Drept ID/FR)

-          Cerere de echivalare (vezi modelul) 

După începerea anului universitar, studenţíi sunt obligați să semneze şi să completeze contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie motiv de exmatriculare.

  

2. Anul III, studii de licenţă

Studenţii propuşi la exmatriculare (cei care au discipline nepromovate în anii de şcolarizare parcurşi  însumând  30 sau mai mult de 30 credite şi cei care nu şi-au achitat taxele) se vor putea reînmatricula (în limita capacităţii de şcolarizare) pe platforma elearning (https://elearning.law.uaic.ro)  prin completarea formularului şi ataşarea tuturor documentelor în format pdf,  în perioada 23-29 august 2021.

Studenţii din seriile anterioare anului universitar curent (2019-2020, 2018-2019, 2017-2018 etc.) vor solicita accesul pentru înscriere de la informaticianul facultăţii la adresa informatician.drept@uaic.ro

 

Vă rugăm denumiţi fişierele specificând la început numele dumneavoastră: „Nume prenume – xxxxxxx.pdf”, unde xxxxxxx reprezintă pe scurt conţinutul documentului (de exemplu „Popescu Laura – cerere reinmatriculare.pdf”, „Popescu Laura – chitanţă reînmatriculare.pdf”).

-         Cerere de reînmatriculare (vezi modelul) 

-         Chitanţa de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD - cod 29, Drept ID/FR)

-         Copie chitanţă cu debitul restant din taxa de şcolarizare (cod 31) sau restanţe (cod 35) – dacă este cazul

-         Copie chitanţă pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare semestrul I în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD - cod 31, Drept ID/FR)

-          Cerere de echivalare (vezi modelul) 

După începerea anului universitar, studenţíi sunt obligați să semneze şi să completeze contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie motiv de exmatriculare.

  

3. Anul IV (2020-2021), studii de licenţă

Studenţii din anul IV licenţă care au discipline nepromovate în anii de şcolarizare parcurşi  însumând  30 sau mai mult de 30 credite şi cei care nu şi-au achitat taxele vor fi propuşi la exmatriculare. Aceşti studenţi se vor putea reînmatricula (în limita capacităţii de şcolarizare) pe platforma elearning (https://elearning.law.uaic.ro)  prin completarea formularului şi ataşarea tuturor documentelor în format pdf,  în perioada 23-29 august 2021.

Vă rugăm denumiţi fişierele specificând la început numele dumneavoastră: „Nume prenume – xxxxxxx.pdf”, unde xxxxxxx reprezintă pe scurt conţinutul documentului (de exemplu „Popescu Laura – cerere reînmatriculare.pdf”, „Popescu Laura – chitanţă reînmatriculare.pdf”).

Cerere de reînmatriculare (vezi modelul) 

Chitanţa de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD - cod 29, Drept ID/FR)

Copie chitanţă cu debitul restant din taxa de şcolarizare (cod 31) sau restanţe (cod 35) - dacă este cazul

Copie chitanţă pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare semestrul I (pentru studenţii care au restanţe din anul IV). Pentru a afla care este taxa de achitat, vă rugăm sa scrieţi email la secretariatifr.drept@uaic.ro.

Cerere de echivalare (vezi modelul)

  

Studenţii din anul IV care au discipline nepromovate, în toţi anii de şcolarizare parcurşi, însumând mai puţin de 30 de credite vor putea repeta anul IV de studiu şi vor putea să se înscrie pentru anul universitar 2021-2022, ataşând:

- Cererea de înscriere (vezi modelul);

- Cererea de echivalare a disciplinelor promovate (vezi modelul);

- Chitanţa de plată a taxei de şcolarizare (taxa se achită la BRD-cod 31). Pentru a afla care este taxa de achitat, vă rugăm sa scrieţi email la secretariatifr.drept@uaic.ro.

După începerea anului universitar, studenţíi sunt obligați să semneze şi să completeze contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie motiv de exmatriculare.

  

4. Studenţii din anul IV (2019-2020) care au fost cursanţi în anul univ. 2020-2021 şi care nu au promovat toate examenele restante sunt propuşi la exmatriculare. Aceştia se vor putea reînmatricula (în funcţie de situaţia şcolară şi în limita capacităţii de şcolarizare) pe platforma elearning (https://elearning.law.uaic.ro),  prin completarea formularului şi ataşarea tuturor documentelor în format pdf, în perioada 23-29 august 2021, după ce în prealabil au solicitat accesul pentru înscriere de la informaticianul facultăţii la adresa informatician.drept@uaic.ro.

 

Vă rugăm denumiţi fişierele specificând la început numele dumneavoastră: „Nume prenume – xxxxxxx.pdf”, unde xxxxxxx reprezintă pe scurt conţinutul documentului (de exemplu „Popescu Laura – cerere reînmatriculare.pdf”, „Popescu Laura – chitanţă reînmatriculare.pdf”).

-         Cerere de reînmatriculare (vezi modelul) 

-         Chitanţa de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD - cod 29, Drept ID/FR)

-         Copie chitanţă cu debitul restant (dacă este cazul)

-         Copie chitanţă pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare pentru noul an (pentru studenţii care au restanţe din anul IV). Pentru a afla care este taxa de achitat, vă rugăm sa scrieţi email la secretariatifr.drept@uaic.ro.

-          Cerere de echivalare (vezi modelul) 

După începerea anului universitar, studenţíi sunt obligați să semneze şi să completeze contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie motiv de exmatriculare.

  

5. Studenţii care au beneficiat de întrerupere de studii în anul univ.  2020-2021 - se vor înscrie în anul universitar 2021-2022 pe platforma elearning (https://elearning.law.uaic.ro) prin completarea formularului şi ataşarea tuturor documentelor în format pdf,  în perioada 23-29 august 2021.

Vă rugăm denumiţi fişierele specificând la început numele dumneavoastră: „Nume prenume – xxxxxxx.pdf”, unde xxxxxxx reprezintă pe scurt conţinutul documentului (de exemplu „Popescu Laura – cerere reluare studii.pdf”, „Popescu Laura – chitanţă şcolarizare.pdf”).

 - Cerere de reluare a studiilor după întrerupere (vezi modelul) 

 - Copie chitanţă pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare pentru noul an în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD - cod 31, Drept ID/FR).

După începerea anului universitar, studenţíi sunt obligați să semneze şi să completeze contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie motiv de exmatriculare.

Studenţii care au fost exmatriculați şi care depun cerere de reînmatriculare, la reluarea studiilor, trebuie să îndeplinească cerințele rezultate în urma modificării planurilor de învățământ, aplicându-se sistemul european de credite transferabile. Recunoaşterea disciplinelor studiate se face de către o comisie constituită în acest sens, la nivel de facultate,  pe baza unei cereri,  cu verificarea identității de curriculă, pentru fiecare disciplină, între momentul promovării examenului şi momentul reînmatriculării. De exemplu, studenţii care au început studiile înainte de 2011-2012, vor susţine examenul de diferenţă la disciplina Drept european general, iar cei care au început studiile înainte de 2005-2006 vor susţine examenul de diferenţă la disciplina Competenţe TIC. De asemenea, vor avea diferenţe la disciplinele Drept comparat. Sisteme juridice contemporane şi Criminologie, studenţii care în anul al II-lea nu au susţinut aceste examene. Aceste diferenţe se achită separat într-o perioadă stabilită de facultate, la BRD - cod 35.

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022 pentru studenţii reînmatriculaţi în acelaşi an de studiu se calculează în funcţie de examenele nepromovate din anul repetat (taxa de şcolarizare pe semestrul în curs/30*nr. de credite alocate disciplinei respective). Taxa se va achita la BRD, cod 31.

Disciplinele nepromovate din anii anteriori (altele decât cele din anul repetat) se vor achita la BRD - cod 35, în termenele stabilite de facultate, pe baza înscrierii din fişa semestrială.

 

22.07.2021, modificat 06.08.2021
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.