Română English Français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR)

BAREM - SIMULARE EXAMEN DE LICENŢĂ - 6 MAI 2022 (proba 1 - "Instituţii fundamentale în dreptul privat şi dreptul public") + extras proces verbal contestaţii

luni 09 mai 2022 (Publicat/Actualizat)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din IașiFacultatea de DreptSIMULARE EXAMEN DE LICENŢĂ – Proba scrisă6 MAI 2021 ANUNȚ CONTESTAŢII Candidații pot formula contestații la barem în termen de 24 de ore de la afișarea acestuia (6 MAI 2022, ora 14.00).Pentru contestaţii se va utiliza formulatul ataşat şi se va completa un…

SIMULARE EXAMEN DE LICENŢĂ 6 MAI 2022

joi 05 mai 2022 (Publicat/Actualizat)

Anunţ pentru candidaţi     Accesul în sală se va face în intervalul 8:00 - 8:30. Nu este permisă intrarea în sală mai târziu de ora 8:30!   Accesul în sală se va face NUMAI PE BAZA CĂRȚII DE IDENTITATE, A CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORIE SAU A PAȘAPORTULUI (NU pe baza carnetului…

Decizii de exmatriculare

miercuri 20 apr 2022 (Publicat/Actualizat)

LICENŢĂ FEBRUARIE 2022 - Eliberare adeverințe

luni 28 feb 2022 (Publicat/Actualizat)

NOU! Începând cu data de 28.02.2022, absolvenţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea februarie 2022 pot veni la Secretariat să ridice adeverinţa de absolvire, având asupra lor cartea de identitate. Programul de lucru cu publicul este de luni până vineri, între orele 10 şi 12 şi atenţionăm absolvenţii care…

Programul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2020 - EURO 200

marți 22 feb 2022 (Publicat/Actualizat)

În atenția studenților care doresc să aplice pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea  stimulării achiziţionării de calculatoare, prin Programul EURO 200 Documente necesare întocmirii dosarului: Cerere tip (document atasat "model_cerere_euro_200.doc"); Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului; Copii ale certificatelor de naștere sau ale…

REZULTATE - EXAMEN DE LICENŢĂ - 14 februarie 2022 - proba 1 - "Instituţii fundamentale în dreptul privat şi dreptul public"

miercuri 16 feb 2022 (Publicat/Actualizat)

Candidații pot formula contestații la REZULTATE în termen de 24 de ore de la afișarea acestora (16 februarie 2022, ora 13.30).Contestațiile se pot trimite prin email la adresa , semnate de titular, scanate şi ataşate e-mailului, în caz contrar nefiind luate în considerare.Prin contestația la rezultate se poate solicita doar…

BAREM - EXAMEN DE LICENŢĂ - 14 FEBRUARIE 2022 (proba 1 - "Instituţii fundamentale în dreptul privat şi dreptul public") + minută contestaţii barem

miercuri 16 feb 2022 (Publicat/Actualizat)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Facultatea de Drept EXAMEN DE LICENŢĂ – Proba scrisă SESIUNEA FEBRUARIE 2022       ANUNȚ CONTESTAŢII   Candidații pot formula contestații la barem în termen de 24 de ore de la afișarea acestuia (14 februarie 2022, ora 15.30). Pentru contestaţii se va utiliza…


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.