Română English Français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR)

SESIUNE DE EXAMENE AUGUST-SEPTEMBRIE 2020, STUDII DE LICENŢĂ

luni , 03 august 2020
miercuri , 26 august 2020 (actualizat)

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ŞI CURSANŢILOR DE LA

CURSURI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

 

Sesiunea specială de examene dedicată studenţilor care nu au putut finaliza situaţia şcolară la finalul semestrului II va avea loc în perioada 31.08 – 10.09.2020, după cum urmează:

*   până pe data de 30.08 va avea loc evaluarea studenţilor la disciplinele cu “evaluare pe parcurs”

*   31.08 – 3.09 – sesiune ordinară - semestrul II (anii I-IV)

*   4.09 – 8.09 – sesiune de restanţe (fără evaluări pe parcurs)  – semestrele I+II  (anii I-IV şi cursanţi)

 

Precizări:

-          Modalitatea de evaluare va fi identică cu cea din sesiunea iunie 2020;

-          Examenele tip grilă vor fi susţinute pe platforma e-Learning;

-          Pentru examenele orale se va folosi platforma Webex;

-          Studenţii care nu au mijloacele tehnice necesare susţinerii examenelor vor avea acces la calculatoarele instalate în două săli din cadrul facultăţii. 

Studenţii restanţieri vor achita taxele pentru fiecare examen nepromovat la orice unitate BRD sau prin transfer bancar (contul RO68BRDE240SV89534452400).

Nu se pot achita taxe pentru restanţe folosind platforma de plată online a UAIC (aceasta este doar pentru taxe de şcolarizare).

 

La achitarea taxelor, trebuie să menționați, la detalii, următoarele date:

-         Numele și prenumele (cele înscrise în contractul de şcolarizare)

-         Codul numeric personal

-         Denumirea corectă a facultăţii (Facultatea de Drept, UAIC)

-         Tipul studiilor - studii de licenţă și forma de învățământ (IFR-ID)

-         Tipul taxei - taxa refacere activitate didactică, cod 35 (pentru restanţele din anii anteriori) sau taxă de reexaminare, cod 41 (pentru restanţele din anul curent, a 3-a prezentare)

 

Înscrierea la restanţe, inclusiv a cursanţilor (fost an IV 2018-2019), se va face pe platforma Elearning a facultăţii, https://elearning.law.uaic.ro/login/index.php, între 17-21.08.2020, iar dovada achitării taxelor se va trimite scanat în pdf pe adresa de email  - taxe.drept@uaic.ro - în aceeaşi perioadă  (menţionaţi pe chitanţă disciplinele achitate, forma de învăţământ).

Dacă după sesiunea specială din septembrie 2020, cursanţii nu-şi vor promova toate examenele restante, vor fi exmatriculaţi.

 

Studenţii din anul I, licenţă vor achita:

- taxă de reexaminare pentru examenele restante din anul curent (anul I semestrul I şi II) , la a 3-a prezentare, 100 lei, cod 41.

Studenţii din anul II, licenţă vor achita:

 - taxă de reexaminare pentru examenele restante din anul II (semestrul I şi II) la a 3-a prezentare, 100 lei, cod 41.

- taxa de refacere a activităţii (cod 35) pentru examenele restante din anul I  (indiferent de numărul de prezentări) şi pentru diferenţe. Aceasta se calculează astfel: taxa de şcolarizare pe semestru /30*nr. de credite alocate disciplinei respective.

Discipline cu 6 credite (TGD, Dr. civil, Dr. constituţional: 250 lei/ex.

Discipline cu 5 credite (Dr. european general, TIC, Dr. roman, Dr. instituţional: 209 lei/ex.

Discipline cu 4 credite (Lb. străină, opţionale): 167 lei/ex.

Studenţii din anul III, licenţă vor achita:

- taxă de reexaminare pentru examenele restante din anul III (semestrul I şi II) la a 3-a prezentare, 100 lei, cod 41.

- taxa de refacere a activităţii (cod 35) pentru restanţele din anii  anteriori (anii I, II - indiferent de numărul de prezentări) şi pentru diferenţe.

Aceasta se calculează astfel: taxa de şcolarizare pe semestru /30*nr. de credite alocate disciplinei respective.

Discipline cu 6 credite (TGD, Dr. civil, Dr. constituţional, Dr. penal): 250 lei/ex.

Discipline cu 5 credite (Dr. european general, TIC, Dr. roman, Dr. instituţional, Dr. administrativ, Dr. internaţ. public, Dr. financiar, Dr. procesual penal, Dr. familiei, Dr. proprietăţii intelectuale): 209 lei/ex.

Discipline cu 4 credite (Lb. străină, opţionale, Criminologie, Practica): 167 lei/ex.

Studenţii din anul IV, licenţă vor achita:

- taxa de refacere a activităţii (cod 35) pentru examenele restante din anul IV (semestrul I şi II), la a 3-a prezentare şi pentru restanţele din anii anteriori  (I-III - indiferent de numărul de prezentări).

Aceasta se calculează astfel: taxa de şcolarizare pe semestru /30*nr. de credite alocate disciplinei respective.

Discipline cu 6 credite (TGD, Dr. civil, Dr. constituţional, Dr. penal, Dr. procesual civil, Dr. muncii): 250 lei/ex.

Discipline cu 5 credite (Dr. european general, TIC, Dr. roman, Dr. instituţional, Dr. administrativ, Dr. internaţ. public, Dr. financiar, Dr. procesual penal, Dr. familiei, Dr. proprietăţii intelectuale, Dr. comercial, Practica an IV, Dr. int. privat, Dr. comertului int, Criminalistică.): 209 lei/ex.

Discipline cu 4 credite (Lb. străină, opţionale, Criminologie, Practica an III): 167 lei/ex.

Cursanţii (fostul an IV, 2018-2019), licenţă vor achita:

- taxa de refacere a activităţii (cod 35) pentru examenele restante din anii I-IV - 209 lei/ex. (dacă nu au promovat examenele restante după sesiunea din februarie şi cea din iunie 2020).

 

30.07.2020
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.