Română English Français

Plan de învăţământ şi fise ale disciplinelor pentru Modulul psihopedagogic nivel 1, 2020-2021

Fişa disciplinei poate fi consultată dând click pe denumirea disciplinei din tabelul de mai jos.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
"Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi
FACULTATEA DE DREPT
Faculty of Law
Domeniul de LICENŢĂ: DREPT
Area of study: Law
Specializarea: DREPT
Programme of study: Law
Durata programului de studiu: 4 ANI
Length of the programme of study: 4 years
Număr de credite ECTS: 240
Number of ECTS credits: 240
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ (IF)
Mode of study: full-time studies
Anul universitar: 2020-2021

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
MODULUL DE PREGĂTIRE PSIHO-PEDAGOGICĂ, NIVEL I

Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr. ore/săpt. SEMESTRUL
C S L FV CR
1 Psihologia educaţiei 2 2 E 5 1
Educational Psychology
2 Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculumului) 2 2 E 5 2
Pedagogy I (Fundaments of Pedagogy+Theory and Methodology of the Curriculum)
3 Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii+Teoria şi metodologia evaluării) 2 2 E 5 3
Pedagogy II (Theory and Methodology of Education+Theory and Methodology of Evaluation)
4 Didactica specialităţii 2 2 E 5 4
Methodology of Teaching
5 Instruire asistată de calculator 1 1 C 2 5
Computer assisted training
6 Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu 1 0 3 C 3 5
Teaching Traineeship in secondary education 1
7 Managementul clasei de elevi 1 1 E 3 6
Class Management
8 Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu 2 0 3 C 2 6
Teaching Traineeship in secondary education 2
Total credite nivel I 30
Examen de absolvire – Nivelul I E 5
Final evaluation – Teaching portfolio

Legendă:
C - curs, S -seminar, L - laborator
FV - Forma de verificare, E -Examen, VP -Verificare pe parcurs, CR - Număr credite

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.