Română English Français

FIŞE DISCIPLINE studii LICENTA I.F.R. ANUL I

Nr Denumirea disciplinei Semestrul 1 Semestrul 2
crt Nr.ore/sem FV CR Nr.ore/sem FV CR
S L P S L P
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Teoria generală a dreptului 28 E 6
2. Drept civil. Partea generală 28 E 6
3. Drept european general 14 E 5
4. Competenţe T.I.C. 14 E 5
5. Limba străină I (engleză juridică, franceză juridică) 14 VP 4
6. Drept civil. Persoanele 28 E 6
7. Drept constituţional şi instituţii politice 28 E 6
8. Drept roman 28 E 5
9. Dreptul instituţional al Uniunii Europene 14 E 5
10. Limba straină II (franceză juridică, germană juridică) 14 VP 4
DISCIPLINE OPŢIONALE (la alegere 1 disciplină pe fiecare semestru)
1. Organizarea sistemului Judiciar 28 VP 4
2. Sociologie juridică 14 VP 4
3. Etica și metodologia cercetării 14 VP 4
4. Retorică 14 VP 4
5. Istoria dreptului românesc 14 VP 4
6. Logică juridică 14 VP 4
30 30

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.