Română English Français

FIŞE DISCIPLINE studii LICENTA I.F.R. ANUL III

Nr Denumirea disciplinei Semestrul 5 Semestrul 6
crt Nr.ore/sem FV CR Nr.ore/sem FV CR
S L P S L P
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Drept penal – partea specială I 28 E 6
2. Drept civil. Contracte 28 E 6
3. Drept procesual penal-partea generală 28 E 5
4. Dreptul familiei
14
E
5
5. Drept penal – partea specială II 28 E 6
6. Drept civil. Succesiuni 28 E 6
7. Drept procesual penal-partea specială 28 E 5
8. Dreptul proprietăţii intelectuale
14
E
5
9. Practica de specialitate 56 VP 4
DISCIPLINE OPŢIONALE (la alegere 2 discipline pe semestrul I şi 1 la alegere pentru semestrul al II-lea)
1. Teoria relaţiilor internaţionale 14 VP 4
2. Psihologie judiciară 14 VP 4
3. Drept execuţional penal 14 VP 4
4. Tehnologie Web pentru jurişti
14
VP
4
5. Dreptul material al Uniunii Europene
14
VP
4
6. Dreptul mediului 14 VP 4
7. Dreptul securităţii sociale 14 VP 4
30 30

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.