Română English Français

FIŞE DISCIPLINE studii LICENTA I.F.R. ANUL IV

Nr Denumirea disciplinei Semestrul 7 Semestrul 8
crt Nr.ore/sem FV CR Nr.ore/sem FV CR
S L P S L P
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Dreptul muncii 28 E 5
2. Drept procesual civil I 28 E 5
3. Drept comercial 28 E 5
4. Practica de specialitate 56 VP 5
5. Drept procesual civil II 28 E 5
6. Drept internaţional privat 14 E 5
7. Dreptul comerţului internaţional 14 E 5
8. Criminalistică 14 E 5
56 VP 5
DISCIPLINE OPTIONALE (la alegere 2 discipline pe fiecare semestru)
1 Medicină legală 14 VP 5
2. Convenţia europeană a drepturilor omului 28 VP 5
3. Metode alternative de soluţionare a litigiilor 28 VP 5
4. Dreptul concurenţei 28 VP 5
5. Jurisprudenţa CEDO 28 VP 5
6 Executarea silită 28 VP 5
7. Procedura insolvenţei 28 VP 5
30 30
EXAMENUL DE LICENTA

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.