Română English Français

Planuri/fişe an universitar 2020-2021, Criminalistică

Fişa disciplinei poate fi consultată dând click pe denumirea disciplinei din tabelul de mai jos.

  

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi
FACULTATEA DE DREPT
Faculty of Law
Ciclul II, studii universitare de master
Master study programme - cycle II
Domeniul: DREPT
Area of study: Law
Specializarea: CRIMINALISTICĂ
Programme of study: CRIMINALISTICS
Durata programului de studiu: 1 an
Length of the programme of study: 1 year
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ
Mode of study: full-time studies
Anul universitar: 2020-2021

  

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul universitar 2020-2021, anul I de studiu, specializarea CRIMINALISTICĂ

  

Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Condiționări (Cod) SEMESTRUL I SEMESTRUL II
Nr. ore/săpt. Nr. ore/săpt.
C S FV CR C S FV CR
1 Tehnici microscopice și spectroscopice utilizate în criminalistică CR1101 -- 2 2 E 7
Forensic microscopy and spectroscopy
2 Drept penal european CR1102 -- 2 1 E 6
European Criminal law
3 Tehnici de identificare a comportamentului simulat CR1103 -- 2 1 E 6
Lie detection techniques
4 Expertiza criminalistică a scrisului şi a documentelor CR1104 -- 2 1 E 7
Forensic handwriting and documents examination
5 Practica de specialitate CR1105 -- - 3 EVP 4
Specialized Practice
6 Metodologia cercetării criminalistice a activităţilor ilicite specifice criminalităţii organizate CR1206 -- 2 1 E 7
Methodology of forensic investigation regarding illicit activities of organized crime
7 Antropologie judiciară CR1207 -- 2 1 E 6
Forensic anthropology
8 Genetică judiciară CR1208 -- 2 2 E 6
Forensic Genetics
9 Investigarea criminalităţii informatice CR1209 -- 2 1 E 7
Cybercrime investigation
10 Practica de specialitate (module inserție profesională) CR1210 -- - 3 EVP 3
Specialised practice (professional insertion modules)
11 Etica şi integritate academică CR1211 -- 1 - EVP 1
Ethics and academic integrity
Total 8 8 30 9 8 30
Stagiu pregătire și elaborare lucrare de disertație 10
Stage for preparing and writting disertation thesis

  

  


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.