Română English Français

Manifestări naționale și internaționale

Facultatea de Drept din Iași se remarcă printr-o serie de evenimente cu tradiție, precum sesiunea anuală de comunicări științifice, care se organizează în fiecare an la finalul lunii octombrie, cu prilejul celebrării Zilelor UAIC.

De asemenea, numeroase conferințe și colocvii se regăsesc în rândul manifestărilor științifice anuale, fiind abordate teme de cercetare diverse și actuale: „Perspective juridice asupra internetului”, Conferință de executare silită, Conferință de dreptul muncii, manifestările științifice ale centrelor de cercetare și ale cercurilor studențești (sub egida Centrului Robertianum: Cercul de hermeneutică juridică „Școala dreptului organic”, Cercul de Drept Civil European „Dimitrie Alexandresco”, Cercul de Drept Social European „Europae Caritas”, Atelierul de creații intelectuale „Insignis, Scientia & Ars”; Centrul de drept internațional „Mihail Vasile Jakotă”, Centrul de dreptul afacerilor „I. L. Georgescu”, Cercul de drept public, Cercul de drept penal „Vespasian Pella”).

Colaborarea francofonă a facultății noastre a reunit mari centre universitare la Iași: organizarea școlii de vară cu tematica drepturile omului, în colaborare cu Institutul internațional de drepturile omului de la Strasbourg René Cassin (edițiile 2006 și 2007); organizarea conferinței internaționale francofone a doctoranzilor în drept penal, cu participarea doctoranzilor și a cadrelor didactice de îndrumare din Bordeaux, Nantes, Napoli și Chișinău (2014, 2015, 2016).Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.