Română English Français

Ofertă educațională

Cursurile oferite de facultatea noastră se remarcă prin adaptarea la cerințele pieței muncii, dar și printr-o curriculă consistentă materializată în planuri de învățământ elaborate conform standardelor ARACIS.

Pentru că ne dorim să oferim studenților străini totalitatea cursurilor într-o limbă de circulație internațională, astăzi procesul de internaționalizare este în plină construcție. La acest moment, studenții străini pot studia, în formă modulară, următoarele discipline:

Denumirea disciplinei

Limba de studiu

Număr de credite

Drept european general

–limba franceză

5 ECTS

Drept constituțional și instituții politice

– limba engleză

6 ECTS

Engleză juridică/Franceză juridică/Germană juridică

4 ECTS

Organizarea sistemului judiciar

– limba engleză

4 ECTS

Drept european instituțional

– limba engleză

5 ECTS

Logică juridică

– limba engleză

4 ECTS

Drept internațional public

– limba engleză

5 ECTS

Drept comparat

– limba franceză/ engleză

4 ECTS

Protecția juridică a drepturilor omului

– limba franceză/ engleză

4 ECTS

Drept financiar

– limba franceză/ engleză/ spaniolă

5 ECTS

Dreptul proprietății intelectuale

– limba engleză

5 ECTS

Drept material al Uniunii Europene

– limba engleză

4 ECTS

Dreptul comerțului internațional

– limba engleză

5 ECTS

Executare silită

– limba engleză

4 ECTS

Forma de organizare a studiilor la Facultatea de Drept respectă sistemul Bologna (prin formula specifică studiilor juridice: 4+1+3), fiecare disciplină este creditată, iar nivelurile de studii sunt complete, concretizate în licență (240 ECTS), masterat (60 ECTS/120 ECTS) și doctorat. Fiecare disciplină are un număr de credite ECTS, conform cu gradul de dificultate al acesteia, stabilit prin planul de învățământ. Fiecare disciplină este finalizată cu o formă de evaluare care asigură obținerea respectivelor credite.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.