Română English Français

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România construind din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit instituţie de învățământ superior centrată pe student.

Astăzi funcționează în cadrul universității 15 facultăți, cu un sistem de învățământ format din 3 cicluri (L – licență, M – masterat, D - doctorat). Universitatea are peste 24.000 de studenți înmatriculați, la toate cele trei tipuri de programe de studiu. Numărul cadrelor didactice care asigură la nivelul Universității, pregătirea studenților este de aproximativ 700 (titulari) și peste 600 (profesori asociați).

Universitatea este un partener al celor mai prestigioase foruri educaționale atât naționale, cât și internaționale. UAIC face parte din Consorțiul Universitaria, alături de Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Universitatea de Vest din Timişoara și Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Universitatea noastră este unul dintre cei mai activi parteneri în materie de mobilități Erasmus+, atât de studiu sau de practică, cât și de predare. Numărul partenerilor noștri este de 350 în 29 de state membre UE și de 103 în statele din afara Uniunii Europene. Tot în materie de relații internaționale, UAIC este membru al rețelelor COIMBRA, UTRECHT și BALKAN UNIVERSITIES. Anual sunt aproximativ 300 de studenți care pleacă la studiu la universitățile partenere, iar numărul studenților beneficiari ai unei mobilități de practică este într-o continuă creștere. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași mizează pe componenta internaționalizare, dezvoltată inclusiv prin numărul aproximativ de 210 profesori beneficiari ai unei mobilități de predare, anual. În egală măsură, peste 200 studenți care vin să studieze în Iași.

Departamentul Relații Internaționale al Universității este cel care se preocupă în mod constant de gestionarea mobilităților atât cele incoming, cât și cele outgoing.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.