Facultatea de Drept din IAŞI

164 de ani de la înfiinţare

ŞCOALA DOCTORALĂ

Tematică

Drept privat comparat

Prof. dr. Valeriu M. Ciucă

Tematică

Izvoarele formale ale dreptului privat în cadrul sistemelor: romano-germanic, common law, religios islamic şi tradiţional hindus;

”Subiectivitatea comparației” sistemelor juridice în viziunea comparatistului Pierre Legrand

Competenţele ratione materiae şi ratione personae vel loci în Franţa şi în S.U.A.;

Subiectele colective de drept în Franţa, S.U.A. şi Grecia

Regimul de protecție pentru incapabili în S.U.A. (The Protective Regime of Persons without Juridical Capacity in USA)

Dreptul civil francez în raport cu sistemele juridice străine (Le droit civil français en face des systèmes juridiques étrangers) în opera lui Jean Carbonnier

Concepția comparatistului Leontin-Jean Constantinesco asupra caracterului pozitiv al dreptului comparat, exprimată în Cartea I, Tomul al III-lea al Tratatului de drept comparat

R.C. van Caenegen  despre Șase contraste între civil law și common law

Aculturația juridică ”pe verticala istoriei”, prin forța prestigiului sistemului de drept roman și moștenirea romană în dreptul englez. Argumentele din prefața operei capitale (The principles of Roman Law ...) lui William L. BurdickFacultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.3493 sec.