Facultatea de Drept din IAŞI

164 de ani de la înfiinţare

ŞCOALA DOCTORALĂ

Tematică

Dreptul comerţului internaţional

Prof. dr. Carmen Tamara UNGUREANU

Tematică

1. Participanții la activitatea de comerț internațional.

- Operatorii privați: societatea unică (naționalitatea și legea aplicabilă); operațiunile transnaționale de regrupare a societăților (fuziunea transnațională, preluarea controlului, operațiunea joint venture, grupurile transnaționale de societăți); forme de societăți în Uniunea Europeană; insolvența în comerțul internațional.

- Statul – operator de comerț internațional. Investițiile.

2. Legea aplicabilă și instanța competentă pentru soluționarea litigiilor de comerț internațional.

- Legea aplicabilă (norme imperative, norme supletive, lex mercatoria).

- Reglementarea litigiilor de comerț internațional (instanța competentă; medierea și alte mijloace alternative de soluționare a litigiilor; arbitrajul în comerțul internațional).

3. Operațiunile de comerț internațional.

- Faza pregătitoare a operațiunilor de comerț internațional.

- Faza contractuală a operațiunilor de comerț internațional (clauzele obișnuite în contractele de comerț internațional).

4. Operațiuni de comerț internațional. Contracte.

- Comerțul electronic. Contractul electronic. Contractul cloud computing.

- Contractul de vânzare internațională de mărfuri.

- Contractele de comercializare (contractul de agenție, contractul de distribuție, contractul de franciză, contractul offshore outsourcing).

- Contractele de transport (transportul rutier internațional de mărfuri, transportul feroviar internațional de mărfuri, transportul maritim internațional de mărfuri, transportul aerian internațional de mărfuri, transportul multimodal internațional de mărfuri).

- Contracte de comerț internațional cu privire la dreptul de proprietate intelectuală (contractul de know-how, contractul de licență).

- Contracte de finanțare a operațiunilor de comerț internațional (contractul de leasing, contractul de factoring, contractul third party litigation funding contractul crowfunding). Efectele de comerț: cambia, biletul la ordin, cecul în comerțul internațional.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.3412 sec.