ŞCOALA DOCTORALĂ

Studii doctorale la Facultatea de Drept

Studiile doctorale conduc la obținerea celei mai înalte diplome universitare. La Facultatea de Drept, studiile doctorale au ca scop formarea de juriști cu înaltă calificare, capabili să contribuie la dezvoltarea științei dreptului.
Programul de doctorat favorizează dezvoltarea și aprofundarea gândirii și analizei juridice, fiind deschis spre abordarea interdisciplinară.
Cu excelente oportunități educaționale, Facultatea de Drept este un partener viabil al sistemului juridic românesc și își propune să fie un colaborator activ al facultăților de drept și al instituțiilor juridice din cadrul Uniunii Europene.

Domenii. Facultatea de Drept organizează studii universitare de doctorat în domeniul DREPT, următoarele subdomenii:

1. Drept penal – conducător de doctorat prof. dr. Tudorel TOADER
E-mail:

2. Drept privat comparat – conducător de doctorat prof. dr. Valeriu M. CIUCĂ
E-mail:

3. Dreptul comerțului internațional – conducător de doctorat prof. dr. Carmen Tamara UNGUREANU
E-mail:

4. Drept financiar - conducător de doctorat conf. dr. Ioana Maria COSTEA
E-mail:


 • 
  Facultatea de Drept
  .

  B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
  Secretariat cursuri IF:
  +40 232 201058
  +40 232 201158
  Fax: +40 232 201858
  Secretariat cursuri IFR:
  +40 232 201272
  Fax: +40 232 201872


  Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
  Server-ul a generat răspunsul în 0.2966 sec.