Conferinţa Națională „Perspective juridice asupra Internetului”, 28 octombrie 2017

Cu ocazia celebrării înfiinţării Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept vă invită să participați la Conferinţa Națională „Perspective juridice asupra Internetului”.

Utilizarea Internetului, care este omniprezent, interferează cu toate domeniile dreptului, public și privat, și dă naștere unor probleme juridice. Evoluția tehnologiei are un ritm atât de rapid, încât provoacă limitele legislației. Vă invităm să găsim împreună soluții.

Invitaţia se adresează juriştilor din mediul universitar, doctoranzilor şi practicienilor, conferinţa reprezentând o oportunitate pentru dezbateri şi schimb de idei.

Comitetul de organizare invită participanţii la o prezentare orală a lucrărilor care se circumscriu temei; se pot aborda subiecte din orice domeniu legat de utilizarea Internetului, urmând ca acestea să fie publicate, după peer review, în Analele Științifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Secția Științe Juridice, revistă indexată în HeinonLine și CEEOL.

Următoarele subiecte reprezintă o enumerare exemplificativă: criminalitatea informatică, drepturile omului (dreptul la viața privată, dreptul la libera exprimare, ș.a.), e-guvernare și administrația on-line, protecția salariatului, comerțul electronic intern și internațional, e-banking, concurența neloială, protecția consumatorilor, protecția datelor cu caracter personal, protecția proprietății intelectuale ș.a.

Nu se percepe taxă de participare.

Vă rugăm ca până cel târziu la 15 octombrie 2017 să ne trimiteți  formularul de participare completat, incluzând titlul lucrării ştiinţifice care urmează a fi prezentată însoţit de un rezumat.

Conferinţa este organizată în parteneriat cu:

- Facultatea de Informatică

- Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - Centrul Teritorial Iași (Se acordă 6 puncte de pregătire profesională avocaților participanți).
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4240 sec.