Română English Français

Evenimente (ARHIVĂ)

Colocviile Juridice ale Băncii Naționale a României - ediţia a XXIV-a, 2019

luni , 21 octombrie 2019
joi , 10 martie 2022 (actualizat)

Poze eveniment

"Uniformizarea practicii judiciare in domeniul bancar"

Efervescența legislației bancare din ultimul deceniu atrage nevoia de clarificare de către instanțele competente a modului de aplicare și interpretare a instituțiilor de drept clasice în raport de specificul relațiilor bancare.

Astfel, dezbaterile din cadrul conferinței vor viza inițiativele recente de unificare a practicii judiciare naționale (e.g. termenul de prescripție pentru contestarea unor clauze ce fac obiectul unui contract executat, posibilitatea instanței de a stabili nivelul dobânzii etc), inițiative care se adaugă demersurilor din anii anteriori (e.g. concursul între ipotecă și sechestrul penal, efectul suspendării popririi), dar și întrebările preliminare adresate CJUE pe aspecte ce privesc aplicarea/interpretarea legislației din domeniul bancar.

Data: 21 octombrie 2019

Ora: 9.30

Locaţia: Amfiteatrul Paul Demetrescu(I.1)

Welcome speech:
Conf. dr. Septimiu PANAINTE, Decan, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Alexandru Nicolae Păunescu, Director, Direcţia Juridică, Banca Naţională a României

Moderatori:
Alexandru Nicolae Păunescu, Director, Direcţia Juridică, Banca Naţională a României
Prof. univ. dr. Lucian BERCEA, Universitatea de Vest din Timișoara

Speakeri:
Alexandru Nicolae Păunescu, Director, Direcţia Juridică, Banca Naţională a României
Prof. univ. dr. Lucian BERCEA, Universitatea de Vest din Timișoara
Lect. univ. dr. Sergiu GOLUB, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Lect. univ. dr. Nicolae Horia ȚIȚ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Lect. univ. dr. Cristina Luiza GAVRILESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Asist. univ. dr. Cristian PAZIUC, Universitatea din București
Judecător Alina-Gianina PRELIPCEAN, Vicepreşedinte Curtea de Apel IAŞI
Ioana REGENBOGEN, Director departament juridic, ING Bank
Daniel NICOLĂESCU, Director departament juridic, Raiffeisen Bank
Gabriel MARIN, Şef Serviciu Litigii – Departamentul Juridic, BRD - Groupe Societe Generale
Mihaela MAXIM, avocat - Țuca Zbârcea & Asociații

PROGRAM:

Luni, 21 octombrie 2019

Amfiteatrul Paul Demetrescu

Facultatea de drept, Universitatea „Alexandru loan Cuza” din Iaşi, B-dul Carol I, Nr.11

09:00 –09:30

Înregistrarea participanţilor. Cafea

09:30 – 09:50

Deschiderea lucrărilor colocviului

Septimiu Panainte, Decan, Facultatea de Drept, Universitatea ”Alexandru loan Cuza” din Iași

Alexandru Nicolae Păunescu, Director, Direcţia Juridică, Banca Naţională a României

09:50 – 10:10

Alexandru Nicolae Păunescu, Director, Direcţia Juridică, Banca Naţională a României

”Prezentare generală”

10:10 – 10:30

Lucian Bercea, Decan, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara

”O lectură caritabilă a hotărârii CJUE în cauza Kiss c. CIB Bank”

10:30 – 10:50

Daniel Nicolăescu, Director, Departamentul Juridic, Raiffeisen Bank

”Rolul instanței naționale în aplicarea art. 6 al Directivei 93/13/CEE a Consiliului (De ce România e diferită de Ungaria și Polonia?)”

10:50 – 11:10

Nicolae Horia Țiț, Facultatea de Drept, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

"Particularități ale contestației la executare în cazul în care executarea este declanșată în temeiul unui titlu executoriu reprezentat de un contract de credit bancar "

11:10 – 11:30

Gabriel Marin, Șef serviciu Litigii, Departamentul Juridic, BRD – G. S. G.

Nevoia unificării practicii judiciare în ceea ce privește comisioanele de întocmire/analiză și de gestionare/administrare a creditului

11:30 - 11:50

Cristian Paziuc, Asist.univ.dr., Faculateta de Drept, Universitatea București

”Problema prescripției acțiunii în restituirea prestațiilor efectuate în temeiul unor clauze ineficace din contractele de credit încheiate cu consumatorii”

11:50 – 12:20

Pauză de cafea

12:20 – 12:40

Mihaela Maxim, Managing Associate, Țuca, Zbârcea&Asociații

Dobânda penalizatoare în contractele de credit - care sunt limitele în care se pot include în contractele de credit clauze privind dobânzile penalizatoare?

12:40 – 13:00

Sergiu Golub, Facultatea de Drept, Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca

”Garanțiile personale în procedura insolvenței: perspectiva creditorului bancar”

13:00 – 13:20

Ioana Regenbogen, Director, Departamentul Juridic, ING Bank

”Recursuri în interesul legii promovate în 2019 în chestiuni de drept de interes pentru sectorul financiar-bancar”

13:20 – 13:40

Cristina Gavrilescu, Facultatea de Drept, Universitatea ”Alexandru loan Cuza” din Iași

”Tendințe de unificare a practicii judiciare în materia prescriptibilității cererilor privind contestarea unor clauze ce fac obiectul convențiilor de credit”

13:40 – 14:00

Alina-Gianina Prelipcean, Judecător, Curtea de Apel Iași

”Privire asupra hotărârii din 5 iunie 2019 a CJUE în cauza C 38/17 - GT c. HS”

14:00 – 14:20

Întrebări şi dezbateri

14:20 –

Cocktail

Ediţia 2018 (click)
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.