Română English Français

Evenimente (ARHIVĂ)

Zilele Universității. „Dimensiuni europene şi naţionale ale ştiinţei şi practicii dreptului”, 2019

vineri , 25 octombrie 2019
miercuri , 09 martie 2022 (actualizat)

Luna octombrie este prilej festiv pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

La moment aniversar, Facultatea de Drept găzduiește tradiționala Sesiune de comunicări științifice. Dimensiuni europene şi naţionale ale ştiinţei şi practicii dreptului, în data de 25 octombrie 2019.

Lucrările Conferinței vor fi publicate în Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Seria Științe Juridice.

Comitetul Științific al conferinței: Profesor dr. Tudorel Toader, Conf. dr. Vasile Septimiu Panainte, Profesor dr. Carmen Tamara Ungureanu, Conf. dr. Marius Balan, Conf. dr. Ioana Maria Costea

Comitet de organizare: Conf. dr. Vasile Septimiu Panainte, Profesor dr. Carmen Tamara Ungureanu, Conf. dr. Marius Balan, Conf. dr. Ioana Maria Costea

Tip eveniment: Conferință națională Data: 25 octombrie 2019 Ora: 16.00

Secțiunea de Drept public

Amfiteatrul P-10, ora 16.00

Moderatori: prof. dr. Tudorel Toader; conf. dr. Marius Balan

Conf. dr. Maria Ioana Michinici (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept public), Succint comentariu pe marginea unor extrase de practică relevantă în materie penală. Cheie de lectura;

Conf. dr. Marius Balan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept public), Utilizarea limbii materne a minorităţilor naţionale în România interbelică – aspecte constituţionale şi legale;

Lect. dr. Dan Constantin Mâţă (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept public), Codul administrativ - expectații și realități normative;

Lect. dr. Carmen Moldovan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept public), Consideraţii în legătură cu legitima apărare în dreptul internaţional;

Lect. dr. Ancuţa Elena Franţ (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept public), Repere pentru înțelegerea rolului spectroscopiei în investigația criminalistică;

Lect. Dr. Daniel Atasiei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept public), Aprecieri asupra modalităţii de soluţionare a acţiunii civile în cazul infracţiunii asimilate de contrabandă prevăzute de art.270 alin. (3) din Codul vamal;

Lect. dr. Mihai Dunea (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept public), Poenalia sunt strictissimae interpretationis?;

Lect. dr. Claudiu George Pupăzan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept public), Considerații cu privire la dobândirea calității de membru al Guvernului României;

Dr. Károly Benke (magistrat-asistent-şef, Curtea Constituţională a României), Conflictul juridic de natura constituţională şi autoritatea judecătorească, problema de drept naţional sau de drept european?;

Secţiunea de Drept privat

Amfiteatrul Paul Demetrescu (I-1), ora 16:00

Moderatori: conf. dr. Septimiu Panainte; lect. dr. Horia Țiț

Prof. dr. Gheorghe Durac (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept privat), Politici și strategii privind protecția și conservarea biodiversității din perspectiva dezvoltării durabile;

Conf. dr. Septimiu Panainte (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept privat), Considerații privind temeinicia deciziilor de sancționare disciplinară;

Conf. dr. Maria Dumitru (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă socială), Executare silită a părților sociale - încotro?;

Conf. dr. Lucia Irinescu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept privat), Un sindrom nou: alienarea parentală;

Conf. dr. Cosmin Dariescu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept privat), Elemente de cultură juridică norvegiană (izvoare, organizare judecătorească, procedură);

Lect. dr. Cristina Luiza Gavrilescu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept privat), Implicațiile caracterului abuziv al unor clauze din contractele bancare asupra angajamentelor asumate de părți;

Lect. dr. Dan Constantin Tudurache (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept privat), Despre imprescriptibilitatea ipotecii;

Lect. dr. Codrin Macovei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept privat), Unele considerații privind declaraţia de primire in spațiul locativ al proprietarului;

Lect. dr. Horia Ţiţ (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept privat), Situaţii particulare referitoare la exercitarea rolului activ al judecătorului in procesul civil;

Drd. Vlad Vieriu (profesor asociat, Departamentul de Drept privat), Codul patrimoniului cultural al României - aspecte de drept comparat;

Studii Europene

Amfiteatrul matei Cantacuzino (III-9), ora 16:00

Moderatori: lect. dr. Teodor Moga; lect. dr. Mirela Carmen Dobrilă

Prof. dr. Gabriela Carmen Pascariu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Studii Europene), dr. Bogdan Constantin Ibănescu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Studii Europene), Tourism as a Driver of Resilience in European Regional Policies;

Lect. dr. Snejana Sulima (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Studii Europene), Protejarea dreptului la participare a copiilor prin instrumente juridice europene și internaționale;

Lect. dr. Iulia Elena Zup (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Studii Europene), „Politica lingvistică multicentrică” a Uniunii Europene şi efectele acesteia la nivel instituţional;

Lect. dr. Mirela Carmen Dobrilă (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Studii Europene), Dimensiuni naționale și europene ale înstrăinării terenurilor agricole situate în extravilan: modificări privind dreptul de preempțiune prevăzut de Legea nr.17/2014;

Lect. dr. Andra Mihăilă (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Studii Europene), Considerații micro-comparative privind instanțele cu jurați in Marea Britanie și în Statele Unite ale Americii;

Lect. dr. Emanoil Mogîrzan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Studii Europene), Efectul direct: discuție în lumina jurisprudenței recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

Ediţia 2018 (click)
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.