Română English Français

Evenimente (ARHIVĂ)

Sesiune de comunicări ştiinţifice: „Dimensiuni europene şi naţionale ale ştiinţei şi practicii dreptului”

vineri , 27 octombrie 2017
miercuri , 25 octombrie 2017 (actualizat)

Titlul manifestării: Dimensiuni europene şi naţionale ale ştiinţei şi practicii dreptului

Data şi intervalul orar: 27 octombrie 2017, începând cu orele 16.00

Tipul manifestării: Sesiune de comunicări ştiinţifice/Conferinţă Naţională

Scurtă descriere: Evidenţierea elementelor şi a factorilor de stabilitate şi continuitate în evoluţia legislaţiei şi jurisprudenţei. Evenimentul reuneşte comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice şi doctoranzilor pe teme de actualitate în studiul dreptului.

Locul de desfăşurare: Facultatea de Drept, amfiteatrul I.1.

Moderatorii manifestării: prof. univ. dr. Tudorel Toader, conf. univ. dr. Vasile Septimiu Panainte, conf. univ. dr. Marius Nicolae Balan

Moderatori: 

Prof. dr. Tudorel Toader , Conf. dr. Septimiu Vasile Panainte,  Conf. dr. Marius Nicolae Balan

Titlurile comunicărilor:

Prof. dr. Gheorghe Durac, Considerații privind garanțiile juridice ale accesului liber la justiție in materie civilă;

Conf. dr. Septimiu Vasile Panainte, Efectele măsurilor preventive asupra contractului individual de muncă;

Conf. dr. Ioana Maria Costea, Non bis in idem in materie fiscală prin prisma jurisprudenţei CEDO;

Conf. dr. Marius Balan, Corectitudinea politică, libertatea cuvântului şi democraţia;

Conf. dr. Lucia Irinescu, Exercitarea autorităţii părinteşti in contextul socio-juridic actual;

Lect. dr. Dan Constantin Tudurache, Dificultăți din trecut și dificultăți actuale ale executării silite în natură a obligațiilor de a face și de a nu face;

Lect. dr. Emanoil Corneliu Mogîrzan, Aspecte privind regimul lingvistic al Uniunii Europene;

Lect. dr. Dan Constantin Mâţă, Operaţiunile administrative - formă a activităţii administraţiei publice;

Lect. dr. Daniel Atasiei, Unele considerații privind extinderea acțiunii penale;

Lect. dr. Cristina Luiza Gavrilescu, Modalități de remediere a nulității actului juridic civil;

Lect. dr. Codrin Macovei, Asist. dr. Mirela Carmen Dobrilă, Importanța circulației juridice a imobilelor din perspectiva contractelor civile;

Lect. dr. Teodor Moga, Evaluarea vulnerabilităților si rezilienței României în fața campaniei de dezinformare propagate de Rusia în spațiul răsăritean;

Lect. dr. Carmen Moldovan, Fake news – denaturarea libertăţii de exprimare şi informare;

Lect. dr. Olga Andreea Urda, Societatea în comandită simplă - o soluţie interesantă pentru organizarea unei afaceri;

Asist. dr. Mirela Carmen Dobrilă, Lumini și umbre în consimțirea unei vânzări: de la promisiune la pact de opțiune;

Asist Dr. Ancuţa Elena Franţ, Utilizări contemporane ale analizei amprentelor în identificarea criminalistică;

Asist dr. Andra Iftimiei, Protecția datelor personale;

Asist dr. Claudiu Pupăzan, Consideraţii cu privire la statutul delegatului sătesc;

Dr. Vlad Vieriu, O privire cultural-patrimonială asupra relicvelor umane;

Dr. Cristian Încalțărău, Contribuie migrația la reducerea decalajelor de dezvoltare intre regiunile din România? O analiză panel in dinamică pentru perioada 1997- 2014;

Dr. Sorin Mazilu, Creativitatea, în zorii celei de-a patra revoluții industriale. O perspectivă europeană;
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.