Română English Français

Noutăţi şi comunicate

PROGRAMARE ELIBERARE ADEVERINŢE ABSOLVIRE IULIE 2020, STUDII DE LICENŢĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

miercuri , 15 iulie 2020
miercuri , 15 iulie 2020 (actualizat)

Adeverinţele de absolvire se eliberează de la secretariatul Facultăţii de Drept, personal (cu cartea de identitate şi cu respectarea noilor reglementări)  sau cu procură notarială, începând cu 16 iulie 2020, conform programării ataşate (acestea înlocuiesc diploma şi suplimentul de diplomă).

Fişa de lichidare se afla la dosarul absolventului.

Nu se eliberează diplome, suplimente de diplomă sau situaţii şcolare.

 

Foarte important!

Verificaţi datele din adeverinţă.

Faceţi mai multe copii simple sau legalizate după adeverinţa de absolvire, înainte de a depune actele în dosarul de admitere la master, Barou, INM, etc..

Nu se eliberează altă adeverinţă (are regim de diplomă).
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.