Română English Français

Noutăţi şi comunicate

ANUNŢ PRIVIND DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE TUTORE DE PRACTICĂ – CADRU DIDACTIC ASOCIAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

miercuri , 04 septembrie 2019
miercuri , 04 septembrie 2019 (actualizat)

În planul de învăţământ al studenţilor din anul III, nivel Licenţă de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, este prevăzut un stagiu de practică, stagiu care se va desfăşura pe parcursul semestrului al II-lea, cu un program de 4 ore pe săptămână. Perioada va fi 17 februarie – 31 mai 2020. La finele perioadei de practică studenţii vor susţine un colocviu. Activitatea de îndrumare va fi remunerată în regim de plata cu ora. 

În planul de învăţământ al studenţilor din anul IV, nivel Licenţă de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, este prevăzut un stagiu de practică care se va desfăşura pe parcursul semestrului I, cu un program de 4 ore pe săptămână. Perioada va fi 1 octombrie 2019 – 19 ianuarie 2020. La finele perioadei de practică studenţii vor susţine un colocviu. Activitatea de îndrumare va fi remunerată în regim de plata cu ora.

În planul de învăţământ al studenţilor de la nivel Master de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, este prevăzut un stagiu de practică, în funcţie de specializare. La finele perioadei de practică studenţii vor susţine un colocviu. Activitatea de îndrumare va fi remunerată în regim de plata cu ora pentru semestrul I ori semestrul al II-lea, după caz.

Sunt eligibile persoanele care au calitatea de judecător sau procuror.

În măsura în care există disponibilitatea pentru dobândirea calității de tutore de practică - cadru didactic asociat și susţinerea acestei activităţi didactice, vă rugăm să aveţi în vedere că depunerea dosarului (care va cuprinde cv-ul, actele de studii, lista de lucrări ştiinţifice) se va face exclusiv personal la secretariatul Facultăţii de Drept în zilele de 10 şi 11 septembrie 2019, în intervalul orar 10 – 12,30.

 

Dosarele vor fi analizate şi evaluate sub rezerva aprobării statelor de funcţii conform procedurilor în vigoare, iar rezultatele definitive vor fi anunţate după şedinţa Senatului UAIC din 26.09.2019.

D E C A N, 

Conf. univ. dr. Vasile Septimiu PANAINTE
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.