Română English Français

Noutăţi şi comunicate

ANUNŢ PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

miercuri , 04 septembrie 2019
miercuri , 04 septembrie 2019 (actualizat)

În vederea ocupării posturilor vacante pentru anul universitar 2019-2020 cu personal didactic asociat din afara instituţiei, conform Procedurii privind elaborarea şi aprobarea statelor de funcţii pentru activitatea didactică şi de cercetare şi suplinirea posturilor vacante sau rezervate, pct. 7.1.2.14 alin. c) persoanele interesate, care îndeplinesc condiţiile minime cerute pentru ocuparea postului respectiv, prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi Metodologia UAIC privind ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare, sunt invitate ca, până la data de 10.09.2019, ora 10.00, să depună la secretariatul Facultăţii de Drept o cerere în acest sens, cu menţionarea postului sau disciplinei vizate, și un dosar care trebuie să cuprindă CV şi documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor minime.

În data de 10.09.2019, începând cu ora 12.00, va avea loc intervievarea candidaţilor (la Decanatul Facultăţii de Drept) ţinând cont de dosarul depus şi postul/disciplina a cărei suplinire este solicitată.

Dosarele vor fi analizate şi evaluate sub rezerva aprobării statelor de funcţii conform procedurilor în vigoare, iar rezultatele definitive vor fi anunţate după şedinţa Senatului UAIC din 26.09.2019.

 

 

D E C A N, 

Conf. univ. dr. Vasile Septimiu PANAINTE
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.