Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Calendarul alegerilor reprezentaților studenților în structurile de conducere ale Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

luni , 06 Ianuarie 2020
vineri , 17 Ianuarie 2020 (actualizat)

20 ianuarie- turul I de alegeri pentru alegerea studenților reprezentanți în Consiliile Facultăților;
21 ianuarie- turul II de alegeri pentru alegerea studenților reprezentanți în Consiliile Facultăților (turul II va fi organizat DOAR în cazul în care nu se întrunește cvorumul legal de 25% din numărul studenților universității, înmatriculați la studii cu frecvență) și alegerea propunerilor pentru Senatul UAIC;
22-26 ianuarie 2020 - campanie electorală a studenților care candidează pentru Senatul universitar;
27 ianuarie 2020 - turul I de alegeri la nivelul UAIC pentru alegerea studenților reprezentanți în Senatul universitar;
28 ianuarie 2020 - turul II de alegeri la nivelul UAIC pentru alegerea studenților reprezentanți în Senat (turul II va fi organizat DOAR în cazul în care nu se întrunește cvorumul legal de 50% din numărul studenților universității, înmatriculați la studii cu frecvență).
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.