Română English Français

Noutăţi şi comunicate

COMUNICAT AL CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI ASISTENŢĂ JURIDICĂ PENTRU CETĂŢENI

joi , 01 august 2019
joi , 01 august 2019 (actualizat)

Data: 1 august 2019

 

 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, prin Facultatea de Drept, informează deopotrivă comunitatea profesioniștilor dreptului și opinia publică din județele Regiunii Nord-Est (Iasi, Vaslui, Suceava, Botoșani, Bacău, Neamț) despre funcționarea

CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI ASISTENŢĂ JURIDICĂ PENTRU CETĂŢENI

ca mecanism de implementare a proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, (cod proiect: SIPOCA377/cod MySMIS: 111830), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014–2020, alături de Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş-Bolyai”  din Cluj-Napoca şi Universitatea din Bucureşti, parteneriat coordonat de Tansparency International Romania - Asociaţia Română pentru Transparenţă (beneficiar).

 Activitatea Centrului vizează interacţiunea cu două categorii de grup ţintă:

 • JURIȘTII (magistrați, avocați, consilieri juridici, notari, executori judecătorești, mediatori etc) și FUNCȚIONARII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (personal din instituții publice descentralizate sau deconcentrate: consilieri juridici angajați ai unitaților administrativ-teritoriale, ai direcțiilor locale de impozite si taxe, ai instituţiilor deconcentrate ce lucreaza direct cu cetațenii), care se pot adresa experţilor Centrului pentru :
 • sesizării/denunțării unor disfuncționalități ale sistemelor de administrație și justiție, în vederea identificării unor alternative eficiente;
 • consultarea experților pe documentare și asistență juridică în privința soluționării unor dificultăți privind accesul la justiție și administrație sau privind alte situații litigioase;
 • sesizări cu privire la posibile dificultăți în interpretarea sau aplicarea legislației incidente în anumite cauze;
 • îmbunătățirii abilităților de comunicare și lucru cu persoanele vulnerabile, victime ale disfuncționalității sistemelor de administrație și justiție;
 •  acces la materialele de documentare elaborate de cercetătorii centrului sau disponibile în cadrul centrului;
 • acces la bazele de date în domenii de interes juridic;
 • informare și acces la literatura de specialitate juridică, inclusiv străină.

 

 

 • CETĂȚENII, persoane vulnerabile, victime ale disfuncționalităților sistemului administrației și justiției, care se pot adresa Centrului pentru:
 • audiențe pentru asigurarea de consiliere de specialitate în vederea informării și îndrumării acestora către instituțiile publice competente sau către avocații experți, ce oferă asistență de specialitate;
 • elaborare de răspunsuri scrise la cererile de informare și asistență primite la Centru;
 • asigurare de formulare pretipizate și modele de cereri și petiții;
 • acces la documentele de informare elaborate în cadrul Centrului.

DEPUNERE SESIZARE ON-LINE : http://acces-justitie.ro/centru/5

CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI ASISTENȚA JURIDICĂ PENTRU CETĂȚENI

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Corp R

Str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 28, camera 26, 700057, Iași

Nr. tel: 0232.201761

 

 

Program de lucru : Luni – Vineri : 10-12/ 14-16

Date de contact:

Experți documentare și consiliere juridică:

Carmen MOLDOVAN: carmen.moldovan@uaic.ro

Claudiu-George PUPAZAN: george.pupazan@uaic.ro

Consilier informare:

Alina Mirabela GENTIMIR: gentimir@uaic.ro

 

Informații despre proiect:

 • Codul proiectului: SIPOCA377, Cod MySMIS: 2014+111830
 • Dată de începere: 16 iulie 2018. Dată finalizare: 15 noiembrie 2019
 • Beneficiar: Asociația Română pentru Transparență
 • Valoarea totală a proiectului este de 6.645.492,33 lei, din care valoarea cofinanţării asigurate de Uniunea Europeană şi a finanţării naţionale este de 5.525.318,40 lei.
 • Obiectivul general al proiectului este creşterea accesului la justiţie pentru cetaţenii, în special pentru cei aparţinând grupurilor vulnerabile, care sunt victime ale unor disfuncționalități din administraţia publică şi sistemul judiciar, prin crearea şi operaţionalizarea unei reţele de centre de documentare şi asistenţă.
 • Rezultatele așteptate la finalul implementării proiectului: Consiliere cetățeni, formare de specialiști în domeniul asistenței persoanelor din grupurile vulnerabile, grad crescut de acces la justiţie prin oferirea de servicii suport.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe conanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro și site-ul web al Programului Operațional Capacitate Administrativă www.poca.ro.

 

 
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.