Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Comunicat privind reafimarea valorilor academice în formarea tinerilor juriști

marți , 02 martie 2021
marți , 02 martie 2021 (actualizat)

Facultatea de Drept a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în calitate de formator al noilor generații de juriști, reafirmă și în contextul actual întreaga sa dedicație față de valorile academice.

Aceste valori, comune întregului corp profesoral și tuturor studenților, sunt în mod esențial subsumate ideii de corectitudine.

Facultatea de Drept, prin Consiliul Facultății, evidențiază preocuparea pentru formarea profesională și personală a studenților săi în spiritul deservirii adevărului și al combaterii oricărei forme de fraudă. Examinarea corectă este, fără doar și poate, parte a procesului academic dedicat excelenței, în acord cu Carta Universitară, constituind un demers căruia i se dedică, în mod constant, întreaga noastră atenție.

Dincolo de circumstanțe concrete, potențiala fraudare masivă a unui examen susținut de studenții unei Facultăți de Drept nu poate genera decât o reacție de dezaprobare. Exprimăm deplina încredere în instrumentele instituționale de prevenire și combatere a oricăror forme de fraudă. Corectitudinea examinării, indiferent de forma acesteia este o valoare intangibilă; această valoare este fundamentul formării unor generații integre de profesioniști ai dreptului și constituie obiectivul central al activității universitare.

Pentru aceste considerente, suntem pe deplin angajați în protejarea corectitudinii formelor de evaluare și asumarea consecințelor încălcării acesteia. Exprimăm deplina solidaritate cu demersurile menite să protejeze valorile ante-menționate.

Facultatea de Drept

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.