Română english français

Noutăţi şi comunicate

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE SEMESTRIALĂ(OPŢIONALE) studii de LICENŢĂ, semestrul I, an universitar 2019-2020, învăţământ cu frecvenţă(IF - ZI) şi învăţământ cu frecvenţă redusă(IFR)

joi , 10 octombrie 2019
vineri , 11 octombrie 2019 (actualizat)
Pentru mai multe detalii: Ciprian Traian ICHIM

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE SEMESTRIALĂ(OPŢIONALE) studii de LICENŢĂ, semestrul I, an universitar 2019-2020, învăţământ cu frecvenţă(IF - ZI) şi învăţământ cu frecvenţă redusă(IFR)

Completarea fişei(opţiunilor) se face pe platforma de elearning a facultăţii.

Detalii pentru logare găsiţi la adresa; http://laws.uaic.ro/ro/anunturi/generice/elearning  sau direct https://elearning.law.uaic.ro .

Completarea acestui formular nu exclude obligativitatea depunerii fisei de inscriere semestriala in format letric, la inceputul semestrului.

Studenţii care nu işi exprimă opţiunea vor fi distribuiţi din oficiu.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.