Română english français

Noutăţi şi comunicate

În atenţia studenţilor de la frecvenţă redusă (IFR)

luni , 30 septembrie 2019
luni , 30 septembrie 2019 (actualizat)

Orarul pentru studenţii de la frecvenţă redusă se va afişa, în curând, la avizierul FR al facultăţii, precum şi pe site-ul facultăţii http://laws.uaic.ro/ro/cursuri-invatamant-frecventa-redusa. Orele vor fi programate la sfârşit de săptămână (vineri după amiază, sâmbătă, duminică).

 

Toţi studenţii de la IFR sunt rugaţi sa consulte Regulamentele de activitate didactică afişate pe site-ul facultăţii.

 

Studenţii din anul I vor ridica carnetul de student (cu numărul matricol) şi fişa de înscriere semestrială de la Secretariat FR, într-o perioadă ce va fi afişată la avizier şi pe site-ul facultăţii.

 

Studenţii care nu au la dosar actele în original (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă) sunt rugaţi să le aducă la Secretariat până pe 31 octombrie 2019.

În situaţia în care sunt studenţi  la a doua facultate, vor aduce o copie legalizată de pe diploma de bacalaureat şi foaia matricolă şi o adeverinţă de student de la Secretariatul facultăţii, cu menţiunea că diploma de bacalaureat şi foaia matricolă sunt în original la facultatea respectivă.

 

Studenţii din anul I, absolvenţi de o altă  facultate, sunt obligaţi să depună la dosar diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă (în cazul în care nu le-au depus) în original până pe 31 octombrie 2019.

Studenţii din anul I care doresc eliberarea permisului de intrare la Biblioteca Facultăţii de Drept vor completa formularul de înregistrare de pe site-ul Bibliotecii Centrale Universitare (BCU) Iaşi - http://www.bcu-iasi.ro/permise-vize-lichidari.

După înregistare, pentru eliberarea permisului, se vor prezenta la Biroul Permise, sediul central al BCU sau la Biblioteca de Fizică şi Chimie (Universitatea AL. I. Cuza Iaşi, Corp A, parter)  cu: cartea de identitate, o fotografie, taxa pentru permis care se achită la bibliotecă (35 lei).

Secretariatul facultăţii nu eliberează adeverinţe,  deoarece la Bibliotecă  se află lista alfabetică a studenţilor.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.