Română english français

Noutăţi şi comunicate

LISTE PRELIMINARE CU STUDENȚII BURSIERI pentru semestrul al II-lea, an universitar 2018-2019

luni , 08 aprilie 2019
luni , 08 aprilie 2019 (actualizat)

CUANTUMUL burselor este:

Bursă de MERIT: 730 lei

Bursa INTEGRALĂ de studiu: 630 LEI

Bursa PARȚIALĂ de studiu: 580 lei

Bursa SOCIALĂ: 580 lei

PERIOADA de acordare a burselor:

  • 18 februarie – 07 iulie (pentru anii terminali: anul IV Licență / anul I masterat – specializările Științe Penale, Dreptul Afacerilor, Criminalistică, Carieră judiciară / anul II masterat – toate specializările)
  • 01 Aprilie-30 septembrie (pentru anii non-terminali: anii I, II și III Licență și anul I masterat, specializarea Drept European)

Eventualele CONTESTAȚII se pot depune:

  • pe adresa de e-mail: asf.drept@uaic.ro sau
  • la Secretariatul Facultății.
  • Termenul de depunere: 24 ore de la data și ora afișării (până la data de 09.04.2018, ora 15:00
  • După soluționarea eventualelor contestații, listele devin finale și se vor transmite către Compartimentul BURSE al Biroului Probleme Sociale – Direcția Cămine și Cantine – UAIC, în vederea efectuării plăților.

IMPORTANT

PLATA BURSELOR CĂTRE STUDENŢI SE FACE DOAR PRIN VIRAMENT BANCAR

Ca urmare,

  • CONTURILE IBAN (adresa/scrisoarea băncii de emitere a contului sau un extras de cont) SE DEPUN LA COMPARTIMENTUL BURSE DIN COMPLEX CODRESCU (căminul C12, camera 4, nr. tel 0232 20 1577) în regim de URGENȚĂ.
  • Băncile la care studenții pot să-și deschidă cont pentru virarea burselor, an universitar 2018-2019: B.R.D. / Transilvania / ING /B.C.R. / Raiffeisen /Alpha Bank / Piraeus /Bancpost.
  • Studenţii care în SEMESTRUL TRECUT au avut plăţi de burse într-un cont bancar, NU mai trebuie să comunice contul IBAN, decât în situația în care și-au închis contul și au deschis un altul.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.