Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Ocupare posturi didactice vacante/ Dobândire calitate de tutore de practică pentru anul universitar 2020-2021

duminică , 30 august 2020
duminică , 30 august 2020 (actualizat)Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.