Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Orar cursuri IF (ZI) 2019-2020 - semestrul II

vineri , 14 februarie 2020
marți , 18 februarie 2020 (actualizat)

Vă rugăm să verificaţi periodic orarul, deoarece pot surveni modificări (aveţi data ultimei actualizări în antet)!!!

Legendă:

Săptămână impară - prima săptămână (pară - a doua săptămână)

- Amfiteatrul I.1 (Paul Demetrescu) –parter - Intrare principală – stânga (după ușă pe coridor) – capăt coridor - dreapta

- Amfiteatrul III.9 (Matei Cantacuzino) (etaj II) - Intrare fântâna arteziană – (demisol) – pe scări – parter(I.1) respectiv etajul II (III.9)
- Amfiteatrul P10 (Dimitrie Alexandrescu) și Sală seminar Traian Ionașcu - Intrare principală – stânga (pe ușa de lângă registratură) – pe scări –etajul 1 –stânga – stânga - Sala Paşilor Pierduţi - coridor de lângă scările spre Rectorat
- Intrare secundară (stație autobuz) - Sala Paşilor Pierduţi - coridor de lângă scările spre Rectorat
- Amfiteatrul M. Eliescu, Laborator Criminalistică - Intrare principală - în spatele Registraturii (stânga) –se coboară - demisol – stânga; - Intrare fântâna arteziană – (demisol) – dreapta – stânga
- Laborator Informatică , S1(sală seminar), S2(sală seminar), Sala ELSA, Birou relaţii internaţionale - Intrare principală - în spatele Registraturii (stânga) –se coboară - demisol – în fața scărilor - Sala Elsa – stânga
- Intrare fântâna arteziană – (demisol) – dreapta – stânga –capăt hol după ușă –stânga
- S4 (sală seminar) - Corp B (FEEA) prima la dreapta ; la primul rând de uşi cu geam termopan de pe stânga se coboară 2 etaje; în holul în care se intră se face stânga
- S6(sală seminar) - Intrare principală, dreapta pe lângă Catedra de Germană, Facultatea de Litere
- Amfiteatrul II.6 - Intrare principală – stânga (pe ușa de lângă registratură) – pe scări –etajul 1 –înainte –stânga - stânga ; Intrare fântâna arteziană (demisol) – pe scări etajul la etajul 1 – stânga - după - -Secretariatul Facultăţii de Matematică - stânga – înainte
- Sală seminar Vespasian Pella – Intrare principală – stânga (pe ușa de lângă registratură) – pe scări –etajul III –înainte – stânga – capăt coridor - stânga ; - Intrare fântâna arteziană (demisol) – pe scări etajul la etajul III – dreapta
CSE-1 - Centrul de Studii Europene (În faţa căminului C5, lângă terasa "La balena", parcul Titu Maiorescu)

Detalii suplimentare localizare săli !!!!
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.