Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Preselecție - PROBA ȘTIINȚIFICĂ DE DREPT CIVIL - Hexagonul Facultăților de Drept 2021

vineri , 05 noiembrie 2021
vineri , 05 noiembrie 2021 (actualizat)

Dragi Studenți,

Vă invităm să reprezentați facultatea noastră la proba de drept civil a Hexagonului Facultăților de Drept care va fi organizat de Facultatea de Drept a Universității Timișoara și va avea loc în primăvara anului viitor.

Tematica concursului de drept civil are în vedere, în principiu, următoarele instituții:

 1. Actul juridic civil: noțiune, clasificare, condiții de valabilitate, modalități, efecte, nulitate;
 2. Prescripția extinctivă;
 3. Dreptul de proprietate privată: noțiune, prerogative, caractere juridice, modalități;
 4. Apărarea dreptului de proprietate privată prin acţiunea în revendicare;
 5. Posesia: noțiune şi fundament, elemente definitorii ale posesiei ca stare de fapt, coposesia, dovadă, dobândire, încetare, vicii, efecte (nașterea prezumției de proprietate, dobândirea proprietății fructelor), acțiunile posesorii, precaritatea;
 6. Dezmembrămintele dreptului de proprietate;
 7. Contractul ca izvor de obligații; a) clasificare, încheiere; b) efecte față de părți; c) efecte față de terți (inclusiv simulația, stipulația pentru altul, promisiunea faptei altuia, acțiunile directe); d) rezoluțiunea, rezilierea, excepția de neexecutare, reducerea prestațiilor, imposibilitatea de executare; 
 8. Răspunderea civilă delictuală;
 9. Răspunderea civilă contractuală;
 10. Contractul de vânzare;
 11. Contractul de donație.     

Pentru pregătirea dv. veți beneficia de sprijinul tuturor cadrelor didactice ale Facultății noastre implicate în predarea materiilor din care a fost selectată tematica anterioară.

Cu convingerea că ne veți face onorarea de a fi exponenții școlii de drept ieșene urmărind obținerea celor mai bune rezultate, rugăm studenții interesați să trimită un email pentru a-și anunța intenția de participare și pentru a parcurge procesul de preselecție la adresa , până pe data de 15.11.2021.

 

Vă mulțumim,
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.