Română English Français

Noutăţi şi comunicate

PROGRAMARE ELIBERARE ADEVERINŢE ABSOLVIRE IULIE 2020, STUDII DE LICENŢĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

miercuri , 15 iulie 2020
miercuri , 15 iulie 2020 (actualizat)

Adeverinţele de absolvire se eliberează personal sau cu procură notarială.
Pentru ridicarea adeverinţei de absolvire, precum şi a celorlalte acte pe care le aveţi în original la dosar, vă rugăm să vă prezentaţi la Secretariat FR cu cartea de identitate, pix şi curespectarea noilor reglementări.
Fişa de lichidare se afla la dosarul absolventului.
Nu se eliberează diplome, suplimente de diplomă sau situaţii şcolare.

Foarte important!
Verificaţi datele din adeverinţă.
Faceţi mai multe copii simple sau legalizate după adeverinţa de absolvire, înainte de a depune actele în dosarul de admitere la master, Barou, INM, etc..
Nu se eliberează altă adeverinţă (are regim de diplomă).
Respectati ziua şi ora la care aţi fost programaţi!!!
În cazul in care nu vă puteţi prezenta în ziua şi la ora la care aţi fost programaţi, vă rugăm să ne scrieţi un email la adresa - - pentru stabilirea zilei şi orei, în funcţie de programul Secretariatului şi de datele disponibile (dupa a doua jumătate a lunii septembrie).
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.