Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Selecţie experţi proiect ROSE

miercuri , 09 septembrie 2020
miercuri , 09 septembrie 2020 (actualizat)

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)                            

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – SGCU - SS                                   

BENEFICIAR: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept                                      

TITLUL PROIECTULUI: O șansă pentru mine, o șansă pentru performanță în justiție (Perform Just)                                                                

 

În atenția cadrelor didactice titulare din cadrul Facultății de Drept,

În atenția doctoranzilor cărora li se încredințează activități didactice,

 

În cadrul proiectului O șansă pentru mine, o șansă pentru performanță în justiție (Perform Just), finanțat prin programul ROSE, în perioada septembrie 2020 – august 2022, sunt prevăzute o serie de activități remediale, constând în ore suplimentare pentru a sprijini 75 de studenți din anul I să depășească dificultățile învățării și implicit pentru ca aceștia să poată promova cu succes examenele la disciplinele obligatorii. În acest sens, se vor elabora materiale ajutătoare pentru fiecare disciplină (schițe, scheme etc.) și se vor distribui către studenții din grupul țintă. În vederea participării la programele remediale, studenții din grupul țintă vor fi împărțiți în 3 grupe a câte 25 de persoane. Intră în atribuțiile experților activităților de tipul: "Desfăşurarea de programe remediale dedicate disciplinelor din planul de învățământ" (tip seminar), "Derularea campaniilor de conştientizare", cât și "Efectuarea de vizite de studiu și documentare la instituții specifice domeniului din țară și străinătate".

Activitatea experților selectați este dimensionată pe următoarele coordonate:

- 8 experți/an x 96 ore/expert/an x 100 lei/oră x 2 ani;

- 1 expert/disciplină obligatorie (Teoria generală a dreptului, Drept civil. Partea generală. Drept european general, Competențe T.I.C, Drept civil. Persoanele, Drept constituțional și instituții politice, Drept roman, Drept european instituțional).

Documentele necesare selecției sunt scrisoare de intenție și CV actualizat (care să cuprindă lista de lucrări). Perioada de depunere a aplicațiilor este 10-17 septembrie 2020. Aplicațiile vor fi trimise pe adresa de mail decan.drept@uaic.ro . Afișarea rezultatelor va avea loc pe data de 21 septembrie 2020.

 

Data afișării,                                                                                        Director de grant,

09.09.2020                                                                                         lect. Dr. Andra IFTIMIEI
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.