Română English Français

Noutăţi şi comunicate

TABERE STUDENTEŞTI 2021 (repartizarea pe serii şi locaţii - fixarea întâlnirii pentru distribuire locuri)

luni , 05 iulie 2021
miercuri , 28 iulie 2021 (actualizat)

A fost afişată LISTA CU DISTRIBUIREA LOCURILOR PE SERII ŞI LOCATII "repartizare_locuri_tabara_2021.pdf".

Studentii beneficiari si studentii de pe lista de rezerve, sunt invitati la întâlnirea pentru distribuirea locurilor de tabără, care va avea loc pe data de 30.07.2021, ‚în amfiteatrul II.6, la ora 11.00,

Intrucat, o data cu cererea de inscriere, am primit copia CI si a carnetului de student, nu mai este necesar sa aveti la Dumneavoastra altceva decat cartea de identitate cu care va veti legitima.

-

-

-

-

-

-

-

Rugam pe toti participanţii la selecţie (inclusiv studenţii din categoria “rezerve”) să urmărească informaţiile care vor fi afişate în zilele următoare, când vom primi repartizarea locurilor pe serii şi locaţii şi cand vom aduce la cunoştinţă şi data la care va avea loc întâlnirea pentru alegerea locaţiilor disponibile.
 • Eventualele contestatii pot fi depuse exclusiv in perioada 19 – 20 iulie 2021 – ora 14.00 ), la adresa de e-mail: asf.drept@uaic.ro

Important:

1. La alcătuirea clasamentului s-a avut în vedere:

 • faptul ca din cele 11 de locuri repartizate Facultăţii de Drept, prin procentaj, un loc a revenit Departamentului Centrul de Studii Europene.
 • pentru cererile depuse cu regim de "caz social", conform Metodologiei (Cap. II, Art. 5, lit a.) au fost distribuiti 1 student CSE si doi studenti Drept (20% din numarul total de locuri pentru tabere)
 • în conformitate cu prevederile din Metodologie, dupa stablirea numarului de locuri pentru cazurile sociale, 15% din nr. locurilor ramase )în situaţia de faţă, 1 loc) s-a acordat studentului care, cumulat (medie ECTS si activitatea depusă în cadru organizat al UAIC, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat, conform documentelor depuse la dosar) s-a clasat cel mai bine.
 • următoarele locuri au fost distribuite în ordinea descrescătoare a mediilor.

2. Studentii care se afla pe lista de rezerve, vor rămâne în atenţia comisiei pentru situaţiile în care există retrageri dintre ocupanţii celor 11 locuri şi/sau redistribuiri de locuri de la Facultăţile din UAIC la care nu se ocupă locurile.

Lista studenţilor care au depus CERERE

Nr. crt.

Nume şi prenume

Anul/Ciclul de studii

1

Akinfiu V. Raluca Maria

1/Licență

2

Berzuc I. Bianca Maria

3/Licență

3

Bucşă I. Nicoleta Gabriela

2/Master

4

Caraciuc V. Alexandra Claudia

1/Master CSE

5

Chihaia G. Cosmina Claudia

1/Master

6

Cobzac N. Galina

1/Master CSE

7

Cantea-Elmi V. Aisha

4/Licență

8

Costin N. Diana Ioana

1/Master

9

Gavril V. Andreea Madalina

3/Licență

10

Ionașcu C. Elena Laura

4/Licență

11

Istrate C. Ana Maria

4/Licență

12

Lepardă G. Andreea

4/Licență

13

Leuciuc M.F. Ana

1/Master

14

Munteanu P. Xena Marilena

3/Licență

15

Olaru M. Carolina

1/Licență

16

Pisaltu Ana Maria

2/Licență

17

Pintilie V. Vasile Alexandru

1/Master

18

Rusu A. Iuliana

1/Master

19

Scurtu M. Mihai Alexandru

1/Master

20

Trufin V. Cristinel Ionut

2/Master

21

Turcu A.C. Teodora Elena

1/Licență

22

Veriveș G.Georgiana Maria

4/Licență

23

Vrabie D.M. Bianca Cosmina

4/Licență

Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2021, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2020/2021;
 2. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2020/2021 la programul de studii de la ciclurile de licenţă şi masterat;
 3. sunt integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2019-2020; în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2020-2021);
 4. sunt studenţi cu vârsta de până la 35 de ani.

A se citi METODOLOGIA pentru a identifica documentatia care trebuie depusa pentru cazurile sociale, implicarea în activităţi extracurriculare etc.

CALENDAR:

 • Cererile (vezi Anexa 4) se descarcă de pe site, se completează şi se trimit (mail vlad.braharu@uaic.ro), în perioada 06 – 11 iulie 2021. Cererile vor fi însoţite de: (1) scan CI + (2) scan carnet de student vizat la zi + (3) documente justificative care să ateste implicarea în activităţi extracurriculare sau încadrarea studentului în unul din cazurile sociale enumerate mai sus. TOATE DOCUMENTELE se transmit intr-un singur e-mail cu denumirea: TABERE 2021_nume si prenume
 • 12-13 iulie 2021 – afişarea listei cu cererile depuse.
 • 14 – 16 iulie 2021 – analiza listei cu cererile depuse.
 • 16 iulie 2021 – afişarea listei cu medii şi a beneficiarilor de locuri care se încadrează la Cap. II, Art. 5, lit a.
 • 19 – 20 iulie 2021 – depunere de contestaţii (mail asf.drept@uaic.ro până pe data de 20 iulie, ora 14.00 )
 • 21 iulie 2021, ora 16.00 – afişarea listei finale
 • 29 – 30 iulie 2021 – întâlnirea cu beneficiarii locurilor în tabără pentru alegerea locaţiilor disponibile (detaliile se vor stabili ulterior). La întâlnire vor participa şi studenţii aflaţi la rezerve, care, in limita eventualelor locuri rămase neocupate, vor avea dreptul să-şi aleagă destinaţia de tabără.

Mediile de selecţie sunt:

 • anii I licenţă şi I master - media din semestrul I al anului universitar 2020/2021
 • anii II, III, IV licenţă şi II master DE - media din anul universitar 2019/2020
 • la medii egale, departajarea se face în funcţie de media de admitere (pentru anul I licenta şi I master), respectiv media semestrului I 2020/2021 (pentru anii II, III, IV şi II master DE)Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.