Română English Français

Departamentul interdisciplinar Centrul de Studii Europene

Profesori asociați:

 • Prof.dr. Valeriu CAPCELEA
 • Conf. dr. Nelli AMARFII-RAILEAN
  -
 • Conf. dr. Igor COJOCARU
 • Conf. dr. Alexandru MARIT
 • Conf. dr. Maria ORLOV
 • Conf. dr. Veaceslav PINZARI
  -
 • Conf. dr. Vitalie RUSU
  -
 • Conf. dr. Corneliu VRABIE
  -
 • Lect. dr. Ion DĂNOI
 • Lect. dr. Olga JACOTA - DRAGAN
 • Lect. dr. Ghenadie EREMCIUC
  -
 • Lect. dr. Mariana SPATARI
  -
 • Cercetător științific I Cătălin TURLIUC
 • Specialist dr. Cătălin NICOLAU
 • Drd. Ana Maria ROSCA

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.