Română English Français

Examene finalizare studii de MASTERAT

DISERTAŢIE FEBRUARIE 2020

miercuri , 18 decembrie 2019
luni , 03 februarie 2020 (actualizat)

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 04-05 februarie 2020


Acte necesare:
- fişă înscriere - se descarcă de pe site-ul facultăţii
- copie xerox după certificatul de naştere
- copie xerox după certificatul de căsătorie (pentru absolvenţii care şi-au schimbat numele)
- declaraţie nume după căsătorie (pentru absolvenţii care şi-au schimbat numele) - se descarcă de pe site-ul facultăţii
- copie xerox după paşaport (pt. studenţii străini)
- copie xerox după cartea de identitate
- copie xerox de pe diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (pentru cei care nu au la dosar)
- copie xerox de pe diploma de licenţă, suplimentul la diplomă/foaia matricolă, diplomă bacalaureat (pentru cei care au fost înmatriculaţi în anul I, înainte de anul 2012 inclusiv)
- un exemplar din lucrarea de disertaţie
- declaraţia de originalitate, se completează din timp cu avizul coordonatorului lucrării, se ataşează la prima pagină sau se leagă la sfârşitul lucrării
- referatul lucrării va fi depus la Secretariat de către cadrul didactic îndrumător până la data de 7 februarie 2020.
- copie xerox a chitanţei pentru repetarea examenului de disertaţie (unde este cazul). Taxa pentru repetarea examenul de disertaţie este de 200 lei (se achită la BRD, cod 30).

Studenţii restanţieri la taxa de şcolarizare/reexaminare sunt rugaţi să-şi achite debitele, în caz contrar nu vor fi înscrişi la examenul de disertaţie.


LUCRAREA DE DISERTAŢIE SE VA SUSŢINE ÎN PERIOADA: 14-15 FEBRUARIE 2020.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.