Română English Français

Examene finalizare studii de LICENŢĂ

LICENŢĂ FEBRUARIE 2022 - Eliberare adeverințe

joi , 25 noiembrie 2021
luni , 28 februarie 2022 (actualizat)

NOU! Începând cu data de 28.02.2022, absolvenţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea februarie 2022 pot veni la Secretariat să ridice adeverinţa de absolvire, având asupra lor cartea de identitate. Programul de lucru cu publicul este de luni până vineri, între orele 10 şi 12 şi atenţionăm absolvenţii care nu au fişa de lichidare în dosar (de regulă, absolvenţi de promoţii mai vechi de 2020) că vor trebui să întocmească această fişă, după ce primesc formularul de la Secretariat.

   

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 1 - 4 februarie 2022

  • Înscrierea se va face online pe platforma elearning (https://elearning.law.uaic.ro) prin completarea formularului şi ataşarea tuturor documentelor în format pdf
  • Absolvenţii din seriile anterioare (2021, 2020, 2019, 2018, 2017 etc.) vor solicita accesul (după verificarea ca nu pot accesa vechiul cont) pentru înscriere de la informaticianul facultăţii la adresa informatician.drept@uaic.ro

ACTE NECESARE:

Vă rugăm denumiţi fişierele specificând la început numele dumneavoastră: „Nume prenume – xxxxxxx.pdf”, unde xxxxxxx reprezintă pe scurt conţinutul documentului (de exemplu „Popescu Cristian - lucrare de licenta.pdf”, „Popescu Cristian – carte de identitate.pdf”).

- fişă înscriere

- copie după certificatul de naştere

- copie după certificatul de căsătorie / documentul care atestă schimbarea numelui / hotărâre adopţie, actul administrativ de schimbare a numelui împreună cu documentele prevăzute pentru aceste situaţii - pentru absolvenţii care şi-au schimbat numele

- copie după cartea de identitate

- copie după diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu (pentru absolvenţii care au fost înmatriculaţi în anul I, înainte de anul 2010 inclusiv, cetăţeni români şi 2015 inclusiv, cetăţeni străini)

- lucrarea de licenţă

- declaraţia de autenticitate semnată de către absolvent şi de către coordonatorul lucrării. ATENŢIE! Completaţi din timp declaraţia şi obţineţi semnătura coordonatorului lucrării!

- copia chitanţei pentru repetarea examenului de licenţă (unde este cazul). Taxa pentru repetarea examenului de licenţă este de 200 lei (se achită la BRD, cod 30).

EXAMENUL DE LICENŢĂ SE VA SUSŢINE ASTFEL:

Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă) se va desfăşura în data de 14 februarie 2022, la sediul facultăţii.

Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (proba orală, doar pentru cei care au promovat proba 1) se va desfăşura în data de 18 februarie 2022, la sediul facultăţii.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.